Logotyp konkursu Sołtys na plus.

Do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów do konkursu SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”. Inicjatywa ma za zadanie wyróżnić tych, którzy poświęcają się dla lokalnej społeczności.

Konkurs organizuje Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Kandydatów mogą zgłosić organy władzy samorządowej, rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe, Ochotnicza Straż Pożarna, czy koła gospodyń wiejskich.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Dożynek Województwa Łódzkiego. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe statuetki.

Formularz zgłoszeniowy oraz pełny regulamin konkursu jest dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod adresem konkurs-soltys.lodzkie.pl