Ogólne

Czyste powietrze

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Sędziejowice na spotkanie informujące o zasadach Programu Czyste Powietrze. Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w sali nr 7 Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące formy i wysokości pomocy oraz warunków, jakie Wnioskodawca musi spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Sędziejowice działa punkt informacyjno – konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który jest czynny w dniach funkcjonowania Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem naszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Więcej informacji pod nr tel. 43 840 00 21.

biegacze

W związku z I Biegiem Śladami Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach w niedzielę 11 czerwca podczas zawodów będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Sędziejowic, Sędziejowic Kolonii oraz miejscowości Brody.


Organizatorzy proszą kierowców o cierpliwość i stosowanie się do sugestii służb porządkowych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

A wszystkich zainteresowanych biegiem, którzy z różnych powodów nie wezmą udziału w zawodach, gorąco zachęcamy do kibicowania!

bieg harmonogram

 

Pierwszą wzmiankę o Sędziejowicach znajdziemy już w Bulli Gnieźnieńskiej z 1136, zwanej także „Złotą Bullą”. Początkowo wioska była własnością książęcą, ale w późniejszych latach, z nadania władcy przeszła w posiadanie arcybiskupa gnieźnieńskiego. We wspomnianym wcześniej dokumencie Sędziejowice występują pod nazwą Zandeieuici vel Zandeievici.

Wraz z upływem lat nazwa miejscowości uległa kolejnym zmianom. W XVI wiecznym kopiale znajdziemy fragment mówiący o kościele w Sandzevoievieusis. Nazwa używana dzisiaj pochodzi z końcówki XVIII w.

Miejscowość jest silnie związana z jednym z ważniejszych wydarzeń z okresu powstania styczniowego. W 1863 r. Sędziejowice z rozkazu generała Edmunda Taczanowskiego były miejscem koncentracji wojsk powstańczych. 26 sierpnia na terenie Sędziejowic doszło do starcia oddziałów dowodzonych przez Taczanowskiego i Józefa Oxińskiego z oddziałem kozackim. W walce polegli, prawie cały oddział kozacki i kilku Polaków. O bitwie w Sędziejowicach wiersz napisała Maria Konopnicka "O Zarembie 1863 r. w sierpniu pod Sędziejowicami". Zaczyna się on słowami: "A w Sieradzkiej Ziemi Łokietkowej ziemi Zniósł tam Moskwę Taczanowski Z kosyniery swemi". W dziesiątą rocznice bitwy władze rosyjskie postawiły na mogile poległych Rosjan okazały pomnik z płyt piaskowca wykonany przez warszawskiego kamieniarza Sikorskiego. Mimo upływu czasu pomnik ocalał do dnia dzisiejszego. Stoi przy głównej alejce cmentarza w Sędziejowicach. Nieopodal niego znajduje się również mogiła czterech zabitych powstańców, których imieniem nazwana została szkoła gminna.

W połowie XIX wieku w Sędziejowicach wzniesiono murowany dwór generała Łuzanowa. Przy dworze znajduje się park z aleją grabową oraz licznymi okazami pomnikowych dębów. Aktualnie budowla i park wchodzą w skład kompleksu należącego do Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.