PoprawaInfrastruktury

Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że złożony w dniu 28.02.2022 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” na operację wramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został rozpatrzony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Stosowną umowę, na mocy której Gminie Sędziejowice zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 159 075,00 zł, podpisano w dniu 23 sierpnia 2022 r.

W ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” planowane jest zagospodarowanie przedniej części stadionu poprzez montaż skateparku oraz wykonanie brakujących elementów bazy lekkoatletycznej takiej jak skocznia do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Projekt zakłada również modernizację ogrodzenia i montaż brakującego piłkochwytu.

PlakatA3

Załączniki:
Pobierz plik (plakat A3_LGD_wzór-1_z_paskami.pdf)plakat A3_LGD_wzór-1_z_paskami.pdf[Plakat A3]313 kB2024-03-12 11:27