Laboratoria Przyszłości dla szkół w Gminie Sędziejowice

LOGO laboratoria Przyszlosci LOGO sedziejowice

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina Sędziejowice jako organ prowadzący dla dwóch szkół podstawowych otrzymała wsparcie finansowe łącznie w kwocie 158 500,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach – 98 500,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie – 60 000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu.

Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:

  • drukarki 3D z akcesoriami;

  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;

  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.);

  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Inicjatywa pozwoli na naukę poprzez eksperymentowanie, zdobywanie i rozwijanie w ten sposób umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. W ramach otrzymanych środków szkoły dokonają zakupu wyposażenia w terminie do 31.08.2022 r.

LOGO ministerstwo edukacji i nauki LOGO govTechPolska LOGO polskiLad