Oficjalny serwis internetowy Gminy Sędziejowice
XLII sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
niedziela, 20 maja 2018 06:32

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 24 maja /czwartek/ 2018 r. o godzinie 1000 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXIX, XL i XLI sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i wnioski.

7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 18 maja 2018 08:37

herb-ugs-maly1. Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy dla klubów sportowych działających na terenie gminy Sędziejowice w 2018 roku, w związku z uchwałą nr VII/62/11 Rady GminySędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 15.000 zł.

DZIAŁ I.
Warunki ubiegania się o dotację
1. Zgodnie z § 3 uchwały przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Sędziejowice będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:
1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na terenie gminy Sędziejowice;
2) zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży do działalności sportowej;
3) umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Sędziejowice;
4) promocji sportu i aktywnego stylu życia mając na uwadze poprawę kondycji fizycznej mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia.
2. Udzielona dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu sportowego;

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2018 08:49
 
VII RAJD ROWEROWY PO GMINIE SĘDZIEJOWICE „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” - 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 16 maja 2018 07:19

Biblioteka w Sędziejowicach zaprasza wszystkich chętnych miłośników historii, przyrody, literatury, kultury i rowerów na VII Rajd Rowerowy po Gminie Sędziejowice i Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki "ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ", organizowany w dniu 19 maja od godz.9.00, pod hasłem "BIBLIOTEKA NIEPODLEGŁEJ - 100 lat Niepodległości". W tym roku trasa rajdu liczy ok.34 km. i wiedzie do urokliwego Strońska, gdzie rolę profesjonalnych przewodników będą pełnić pracownicy OT Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Partnerzy: Gmina Sędziejowice, Nadleśnictwo Kolumna, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki.

VII Rajd Rowerowy mini

Poprawiony: czwartek, 17 maja 2018 11:16
 
IV PIKNIK MOTOCYKLOWY - 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 16 maja 2018 07:14

Piknik Motocyklowy 2018

 
Ogłoszenie - Odnawialne źródła energii pompy ciepła fotowoltaika dotacje unijne 85% PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 15 maja 2018 09:00

Odbierz 85% dofinansowania na zakup i montaż
pompy ciepła w technologii powietrze woda
lub na zakup i montaż pieca zeroemisyjnego 5 klasy.


Dofinansowanie organizuje Fundacja Dar Oze całkowicie w oparciu o
Działanie RPO 4.3 Ochrona powietrza / 4.3.2 Ochrona powietrza, RPO Łódzkiego


Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane
likwidacją starego pieca na węgiel,które planują montaż pompy ciepła,
lub/i pieca zeroemisyjnego 5 klasy.

Poprawiony: środa, 16 maja 2018 09:04
 
W gminie Sędziejowice uczczono 73. rocznicę zwycięstwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 08 maja 2018 11:55

8 maja br. przed obeliskiemupamiętniającym dziewięciu rozstrzelanych w 1941 r. Polaków przez niemieckich najeźdźców w lesie w Woli Marzeńskiej ks. prob. Jerzy Dominowski z parafii w Marzeninie odprawił mszę świętą polową w intencji tychofiar oraz wszystkich poległych za Ojczyznę podczas II wojny światowej w 73. rocznicę jej zakończenia.Uroczystość ta wpisuje się także w obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa i 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. We mszy uczestniczyli mieszkańcy okolicznych wsi, uczniowie ze szkół z Marzeninie i Sędziejowicach wraz z dyrektorami i wychowawcami, szkolne oraz strażackie poczty sztandarowe z OSP w Marzeninie i Pruszkowie, radni oraz kierownicy jednostek gminnych. Złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów  oraz zapalono znicze. WójtJerzy Kotarski podziękował księdzu oraz społeczności Pruszkowa i Woli Marzeńskiej za przygotowywanie zgodnie z wieloletnią tradycją polowego ołtarza. Podkreślił znaczenie uroczystości do podtrzymywania pamięci i wychowania patriotycznego dla uczestniczących  w  niej licznie zgromadzonych dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy.

Poprawiony: wtorek, 08 maja 2018 12:45
 
OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 07 maja 2018 12:00

herb-ugs-malyObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/219/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany - część wschodnia, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

w dniach od 7 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

 
XLI sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 02 maja 2018 11:45

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 7 maja /poniedziałek/ 2018 r. o godzinie 1300 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

          1/ w sprawie zmniejszenia liczby drzew w alei przydrożnej stanowiącej pomnik przyrody;

          2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025;

          3/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

          4/ w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

      4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak

 
Przerwy w dostawie energii elektrycznej w RE Sieradz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 02 maja 2018 00:00

pgePGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ

 Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

11.05.2018r. godz. 10-13 Marzenin (stacja 3-1527) za torami od strony Swędzieniejowic

11.05.2018r. godz. 12-16 Marzenin (stacja 3-1513) ul. Bilewska, Cicha, Jasna, Łaska, Piaskowa, Wodna

Poprawiony: środa, 02 maja 2018 11:51
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 118
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
NOWA DEKLARACJA - ODPADY
Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 1 stycznia 2016r.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Odsłon od 2008 r.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj203
mod_vvisit_counterWczoraj116
mod_vvisit_counterTen tydzień1113
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2223
mod_vvisit_counterTen miesiąc6861
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc10800
mod_vvisit_counterWszystkich2204980

Aktualnie: gości 81 połączonych
Twoje IP: 54.224.151.24
 , 
Dziś: Maj 25, 2018