Ogłoszenia i komunikaty

Znak zakaz ruchu

W związku z pracami remontowymi drogi pomiędzy Kustrzycami a Marzeninem, w poniedziałek 22 lipca wiadukt kolejowy w Kustrzycach będzie całkowicie zamknięty dla ruchu. Prosimy o korzystanie z objazdów. 

Herb Gminy Sędziejowice.

Do 30 września trwają konsultacje społeczne dotyczące zapisów Planu ogólnego dla gminy Sędziejowice. To bardzo ważna sprawa dla wszystkich właścicieli nieruchomości, ponieważ plan będzie określał kierunki rozwoju i przeznaczenia terenów dla obszaru całej gminy. To właśnie ten dokument określi, czy na terenie Twojej działki powstaną jakiekolwiek zabudowania.

Rozpoczęły się prace nad Planem ogólnym dla Gminy Sędziejowice. To dokument, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny będzie dokumentem nadrzędnym dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i obejmie cały teren gminy. Oznaczać to będzie, m.in., że decyzje o warunkach zabudowy dla konkretnych nieruchomości będą wydawane na podstawie zapisów w Planie ogólnym.

Dlatego właściciele nieruchomości zainteresowani tym jakie przeznaczenie w Planie ogólnym będą miały ich działki, mają do 30 września czas, aby składać wnioski do projektu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Sędziejowice w formie papierowej lub elektronicznie na formularzu, do pobrania tutaj: https://shorturl.at/tzy7G

Szczegóły w ogłoszeniu: https://shorturl.at/p1JXq

Plan ogólny został wprowadzony do polskiego systemu planowania przestrzennego w ramach reformy planistycznej, która weszła w życie w 2023 roku. Głównym zadaniem planu ogólnego gminy ma być zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni.

Załączniki:
Pobierz plik (PDFsam_merge.pdf)Wzór formularza[ ]164 kB2024-07-12 08:11
Pobierz plik (SKAN_[Untitled]_2024071216212100_1-1.pdf)Ogłoszenie[ ]1390 kB2024-07-12 08:10
Znak prace drogowe

W dniach 10 -17 lipca będą trwały prace związane z układaniem warstwy ścieralnej na drodze Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin. Na czas prowadzenia prac wstrzymany będzie ruch drogowy.

W dniach 10-11 lipca zamknięta będzie droga na odcinku Kustrzyce - Marzenin.
W dniach: 12, 15, 16 i 17 lipca zamknięcie na odcinku Grabia - Kustrzyce.

Prace będą się odbywały w godzinach 8:00 - 17:00, zalecamy w tym czasie korzystać z objazdów.

Znak "Roboty drogowe"

Do piątku 21 czerwca 2024 potrwają utrudnienia w ruchu na drodze Marzenin - Kustrzyce - Przymiłów - Grabia. Prace drogowe będą odbywać się w godzinach 8:00 - 16:30. Zalecamy korzystać z objazdów.