Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

flagaGodlo

 

W 2022 roku Gmina Sędziejowice uzyskała dofinansowanie w kwocie 73.100,00 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. W 2022 roku źródłem dofinansowania programu jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości nie przekraczającej 80% kosztów realizacji zadania. 

Całkowita wartość realizacji programu :  100.000,00 zł

Wartość dofinansowania:   73.100,00 zł

Wartość wkładu własnego: 26.900,00 zł

 

CEL PROGRAMU:

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest m.in. zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży.

 

OPIS PROGRAMU:

Realizacja Programu umożliwia Gminie Sędziejowice doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach.