Gospodarka odpadami

szambo

Mieszkańcy, którzy posiadają na swoich nieruchomościach szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków, powinni wymagać od firm odbierających nieczystości rachunków za usługę. Za ich brak można zapłacić karę. Usługę świadczyć mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenie.

Zasady dotyczące bezodpływowych zbiorników (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według jej zapisów, poza obowiązkiem posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych, należy też mieć potwierdzenie regularności ich odbioru. Nie wyrzucajmy starych rachunków, należy je zachować na okoliczność kontroli.

Warto zadbać o kompletność dokumentów także z innych powodów. Według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Poza tym ważny jest odpowiedni stan techniczny instalacji. Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby. Chorobotwórcze bakterie są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Dlatego przepisy nakazują regularne kontrole oraz kary dla mieszkańców, którzy w nieodpowiedni sposób dbają o wywóz nieczystości ciekłych.

Przypominamy też, że do 31 grudnia 2022 roku należy zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Więcej informacji u druk zgłoszenia tutaj: http://bit.ly/3g3u6Uo  

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Sędziejowice. Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej.

Lp.

Nazwa firmy, adres

Data złożenia wniosku

Data wydania zezwolenia

Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia

Rodzaj prowadzonej działalności

1.

SZAMBEX” Usługi Asenizacyjne Ryszard Pietruszka

ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask

tel. 600 486 671

28.04.2017 r.

08.05.2017 r.

07.05.2027 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

-działalność zawieszona

2.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

tel. 22 614 59 79

03.08.2017 r.

28.08.2017 r.

31.08.2027 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

3.

SZAMBEX” Łukasz Pietruszka

ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask

tel. 727 575 858

06.02.2018 r.

12.02.2018 r.

11.02.2028 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

4.

WC SERWIS Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2,

41-808 Zabrze

tel. 032 278 45 31

13.06.2018 r.

19.06.2018 r.

19.06.2028 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

5.

mToilet sp. z o.o.

ul. Toruńska 31,

03-226 Warszawa

tel. 800 000 800

12.11.2020 r.

30.11.2020 r.

23.12.2030 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

6.

Zakład Usług Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski

ul. Oficerska 22/4, 95-020 Wiśniowa Góra

Tel. 600 25 40 44

20.01.2021 r.

17.03.2021 r.

01.04.2031 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

7.

Skup surowców wtórnych Adam Kowasz

Poręby 15b, 98-220 Zduńska Wola

Tel. 695 482 582

08.04.2021 r.

20.04.2021 r.

01.05.2031 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

8.

Dawid Pietruszka SZAMBEX -TRANS

ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask

Tel. 721-743-292

21.04.2021 r.

05.05.2021 r.

06.05.2031 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

9.

JU Asenizacja Jacek Urbański

Michałów 25

98-220 Zduńska Wola

Tel. 501 086 500

23.02.2022 r.

08.03.2022 r.

08.03.2032 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Sofa w lesie

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W drugiej połowie października będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:
odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
metale (złom metalowy);
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);
zużyte opony;
odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).
 
Harmonogram:

19 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość

20 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny.

21 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany.

24 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska, Południowa.

25 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny.

26 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska.

27 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Pruszków, Niecenia, Rososza.
 
Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.

Kobieta krzycząca i słowo "pszok!"

PSZOK na terenie GJUK w Sędziejowicach przejdzie prawdziwą metamorfozę. Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi nasza gmina będzie miała punkt selektywnej zbiórki z prawdziwego zdarzenia.

Zapraszamy w poniedziałek 25 kwietnia o godz. 15:30 do Urzędu Gminy Sędziejowice na spotkanie informacyjne by wyjaśnić wszystkim zainteresowanym jak będzie funkcjonował nasz PSZOK, jakie będzie przyjmował odpady i czy będą się z jego funkcjonowaniem łączyły jakieś niedogodności dla mieszkańców.

Sofa w lesie

W poniedziałek 4 kwietnia rozpoczyna się wiosenna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Sędziejowice. Jako pierwsi odpadów pozbędą się mieszkańcy miejscowości: Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa oraz Zamość.


Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
metale (złom metalowy);

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);
zużyte opony;

odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

4 KWIETNIA 2022 r.
Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość

5 KWIETNIA 2022 r.
Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny.

6 KWIETNIA 2022 r.
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany.

7 KWIETNIA 2022 r.
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska, Południowa.

8 KWIETNIA 2022 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny.

11 KWIETNIA 2022 r.
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska.

12 KWIETNIA 2022 r.
Pruszków, Niecenia, Rososza.

Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.

Sofa w lesie

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W pierwszej połowie kwietnia będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);

metale (złom metalowy);

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);

zużyte opony;

odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

 

4 KWIETNIA 2022 r.

Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość


5 KWIETNIA 2022 r.

Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny.


6 KWIETNIA 2022 r.

Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany.


7 KWIETNIA 2022 r.

Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska, Południowa.


8 KWIETNIA 2022 r.

Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny.


11 KWIETNIA 2022 r.

Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska.


12 KWIETNIA 2022 r.

Pruszków, Niecenia, Rososza.

 

Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.