Drogi

DSCF9372Gmina Sędziejowice posiada dobre połączenia komunikacyjne, dzięki sieci dróg zarządzanych przez województwo, powiat i gminę. Przez centralną część gminy przebiega około 15-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 481. Sieć dróg powiatowych to z kolei 67,9 km, w tym odcinek drogi gruntowej Grabia – Ptaszkowice. Natomiast długość publicznych dróg gminnych wynosi 47,683 km, w tym bitumiczne – 42,754 km, tłuczniowe – 4,255 km i gruntowe 0,674 km. Stan nawierzchni jest dobry i średni. Długość dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych wynosi około 148 km.

2020 rok jest jednym z nielicznych, w których inwestycje drogowe mają być prowadzone jednocześnie przez wszystkich trzech zarządców: gminę, powiat i województwo.

Kluczową dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest oczywiście rozbudowa DW 481 w miejscowości Pruszków, gdzie jeszcze w tym roku zmodernizowane zostanie 1,7 km trasy. Zakres tej inwestycji obejmuje m.in.: wymianę konstrukcji jezdni i poszerzenie jej do 7 metrów, rozbudowę skrzyżowań - w tym budowę nowego ronda, które znacznie poprawi bezpieczeństwo, budowę chodników i ścieżki rowerowej, a ponadto budowę zjazdów, zatok autobusowych, nowe odwodnienia - kanalizacji deszczowej oraz rowów otwartych i krytych, a także budowę oświetlenia drogowego.

Wartość tego zadania to 20,3 mln zł, w tym ponad 18 milionów złotych stanowić będzie dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca października tego roku.

Optymistycznie zapowiadają się również plany Powiatu Łaskiego, który w tym roku planuje budowę nowych nakładek asfaltowych w Siedlcach i Podulach. Zarząd Powiatu Łaskiego zapowiada również złożenie wniosku o dofinansowanie pierwszego etapu przebudowy drogi powiatowej z Pruszkowa do Marzenina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Sędziejowice jest w trakcie przebudowy drogi gminnej w Bilewie, natomiast wkrótce samorząd ogłosi przetarg na przebudowę drogi gminnej we Wrzesinach. Ponadto, w miarę możliwości prowadzone są prace przy utwardzeniu kruszywem dróg gruntowych.

Warto podkreślić również nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Sędziejowice, a Powiatem Łaskim w zakresie budowy odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej (ulica Zduńska) w Marzeninie. Samorząd gminny zapewnił, że w przypadku realizacji tej inwestycji udzieli powiatowi pomocy finansowej w wysokości 50% całości zdania. Rada Gminy Sędziejowice w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczyła już na ten cel pieniądze. Zadanie ma być realizowane w 2021 roku.

ruchZ uwagi na prace remontowe (wzmocnienie podtorza) przejazdu kolejowego w m. Lichawa, zlokalizowanego w ciągu drogi wewnętrznej PKP, przejazd ten od dnia dzisiejszego tj. od 15 kwietnia 2020 r. zostaje zamknięty dla ruchu. Prace maja potrwać co najmniej do 24 kwietnia - z możliwością ich wydłużenia.

drogiUWAGA! Utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Pruszków.

Od jutra, tj. od 19 lutego ruszają prace dotyczące "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 481 na odcinku przejście przez Pruszków tj.od km 7+700 do ok. km 9+437" i potrwają one aż do końca października bieżącego roku. Na czas wykonywania robót przewidziano zamykanie po jednym pasie ruchu każdego wlotu oraz zastosowanie ruchu wahadłowego.

35 listopada otwarto dla ruchu łącznik S8 od ronda w Michałowie do ronda w Marzeninie. Od dzisiaj, ta wielomilionowa inwestycja służy już mieszkańcom.

Inwestycja została zakończona, odbiory przeprowadzone, decyzje uzyskane, więc przyszedł czas na oddanie do użytku ponad 4 kilometry nowej drogi. Budowa tej drogi to ogromna inwestycja, jak również ogromne i szerokie zaangażowanie wielu samorządów, na terenie których ta droga się znajduje – Powiatu Zduńskowolskiego, Powiatu Łaskiego, Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice.

Budowa trwała od maja 2018 roku. Na trasie są trzy ronda, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie i odwodnienie. Łącznik ma jezdnię o szerokości 7 m oraz chodnik ze ścieżką rowerową o szerokości 4 m oddzieloną pasem zieleni, pod którym biegnie kanał teletechniczny na sieć tzw. uzbrojenia. Wykonano kilkadziesiąt zjazdów do działek. Droga częściowo ma kanalizację deszczową, a częściowo rowy. Łącznik to 4,3 km drogi powiatowej. Administracyjnie 2,6 km drogi znajdować się będzie na terenie Powiatu Zduńskowolskiego a blisko 1,7 km na terenie Powiatu Łaskiego.

Realizacja odciąży ruch drogowy przez Karsznice oraz otworzy tereny inwestycyjne wokół węzła drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy i Miasta Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice, a także zapewni bezpośredni dostęp do planowanej do realizacji platformy multimodalnej.

- W dobie galopujących kosztów usług publicznych każdy roztropny samorząd powinien szukać nowych dochodów. Taki cel przyświecał Gminie Sędziejowice przystępując do realizacji tego projektu. Nie chodziło o wybudowanie czterech kilometrów drogi. Chodziło o wybudowanie łącznika drogowego, który otworzy tereny inwestycyjne na terenie naszej gminy. Bo wielki biznes to jest to, czego potrzebujemy, żeby gmina dalej się rozwijała i mogła spełniać zadania stawiane przez mieszkańców – wyjaśnia Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Włodan Andrzej Włodarczyk z Porszewic. Całość inwestycji kosztowała prawie 23 mln złotych.

5 listopada planowane jest otwarcie dla ruchu łącznika S8 od ronda w Michałowie do ronda w Marzeninie. Od 5 listopada kierowcy będą mogli przejechać bez przeszkód całym łącznikiem do S8.

Inwestycja została zakończona, odbiory przeprowadzone, decyzje uzyskane. Jak informuje Katarzyna Stanisławska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, 5 listopada wypada termin, w którym się uprawomocnią. - Od 5 listopada wprowadzimy docelową organizację ruchu - wyjaśnia naczelnik Katarzyna Stanisławska. Kierowcy będą mogli przejechać nową drogą we wtorek po godz. 11. Na godz. 10 zaplanowano uroczyste otwarcie łącznika, podczas którego zostaną odstawione bariery zagradzające wjazd. Zniknie także ostatecznie oznakowanie informujące o objazdach.