1597051581c357230d4406a38b227a23419c9f8e03Trwa rozbudowa przejścia przez Pruszków (powiat łaski), w ciągu drogi wojewódzkiej nr 481. Zaawansowanie robót to blisko 50%.

W ramach zadania drogowcy prowadzą obecnie prace na dwóch wahadłach o długości sześciuset metrów, gdzie jezdnia jest już w połowie wykonana do warstwy wiążącej. Na drugich połówkach, trwają prace ziemne przygotowujące podłoże do ułożenia nowej konstrukcji.

Gotowy jest główny przepust pod koroną drogi oraz pierścień ronda wraz z wlotami, gdzie ułożono już warstwę wiążącą. Nadal obowiązują jednak objazdy dla ruchu lokalnego.

Trwają również prace przy zjazdach do posesji i roboty brukarskie.

Przypomnijmy, że wartość zadania to 20,3 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest do końca października tego roku.

Droga 481 łączy dwa ważne miasta powiatowe: Łask i Wieluń. Odcinek w Pruszkowie był w bardzo złym stanie technicznym, jezdnia była wąska, posiadała spękania, do tego brak było chodników, co na terenie z zabudową mieszkalną, stanowiło istotny problem.