Drogi

Herb Województwa Łódzkiego

Została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 2/22 zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 145/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., udzielającą Zarządowi Województwa Łódzkiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 481 przejście przez Pruszków, na odcinku od km 7+700 do km 9+437.

Skan pisma w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (20220125_SKAN_01252022215826_01_z_01.pdf)Obwieszczenie[ ]52 kB2022-01-26 07:03
Zniszczona nawierzchnia drogi.

Ponad 100 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma gminna inwestycja remontu drogi w miejscowości Dobra z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja pokryje 26% kosztów przedsięwzięcia.

Projekt budowlany remontu drogi w Dobrej czekał na realizację od 2018 roku. W tym roku zostanie zrealizowany. Łącznie wyremontowane zostanie 1704 m drogi. Poza nakładką bitumiczną, która ma uratować wysłużony natrysk emulsyjny, w zakresie prac znalazły się także regulacja pionowa studzienek, nowe oznakowanie pionowe oraz wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym.

O wsparcie finansowe inwestycji Gmina Sędziejowice zabiegała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, który jest dysponentem funduszy FOGR. Samorząd województwa zdecydował o przyznaniu dotacji w kwocie 103 tys. zł.

W przetargu na wykonanie inwestycji oferty złożyło siedem firm. Ceny wahały się od 392 do 482 tys. zł., a najtańszą propozycję przedstawiła firma Włodan z Porszewic. Umowa z wykonawcą została podpisana jeszcze w kwietniu. Drogowcy mają czas do połowy lipca aby zrealizować inwestycję.

Samochód dostawczy na ulicy Zduńskiej w Marzeninie.

Mieszkańcy Marzenina doczekają się chodnika na drodze pomiędzy węzłem trasy S8 a ośrodkiem zdrowia. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem powiatu łaskiego i Gminy Sędziejowice.

Chodnik o długości 570 i szerokości dwóch metrów będzie biegł po jednej stronie ulicy Zduńskiej. Zacznie się po prawej stronie (patrząc od S8 w kierunku ośrodka zdrowia), po czym „przeskoczy” na drugą stronę, a od skrzyżowania z ul. Piaskową ponownie będzie biegł prawą stroną. Takie rozwiązanie wynika z wąskiego pasa drogowego, bliskości rowów i granic posesji. Jezdnia będzie miała docelową szerokość 5,65 m (obecnie jest to około 6 m). Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, przed przejściami dla pieszych znajdą się wyspowe progi zwalniające i znaki ograniczające prędkość w tych miejscach do 30 km/h.

Inwestycja będzie realizowana przez powiat łaski przy wydatnym wsparciu finansowym Gminy Sędziejowice. Radni gminni podjęli na ostatniej sesji uchwałę o wsparciu finansowym dla powiatu w kwocie 300 tys. zł. Łączny koszt to 680 tys. zł – ofertę na taką kwotę złożyła firma MARTOM ze Zduńskiej Woli.

Powiat ma czas do 17 czerwca aby zawrzeć ze zwycięzcą przetargu umowę o wykonawstwo. Od momentu podpisania umowy drogowcy będą mieli 120 dni na ukończenie prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, nowy chodnik będzie do dyspozycji mieszkańców do połowy października tego roku.

Zdjęcie dziurawej nawierzchni drogi.

Mieszkańcy miejscowości Dobra doczekają się remontu drogi. We wtorek 13 kwietnia została podpisana umowa z firmą Włodan, która do połowy lipca tego roku przeprowadzi inwestycję.

Umowa zobowiązuje wykonawcę do remontu ponad 1,6 kilometrowego odcinka drogi gminnej. Nowa nakładka asfaltowa pozwoli uratować rozpadający się stary, wysłużony natrysk emulsyjny.

Do przetargu stanęło siedem firm. Najbardziej atrakcyjną ofertę złożyła firma Włodan z Pabianic, która wykona prace za nieco ponad 392 tys. zł.

DSCF7430Zakończyła się inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 481 w Pruszkowie. Inwestycja kosztowała ponad 20 mln zł.

W ramach zadania rozbudowano ponad 1,5 km drogi, powstały ponad 2 km chodnika do tego 1300 m ciągu pieszo- rowerowego, a wiec niechronieni uczestnicy ruchu mają swoją infrastrukturę, co jest ważne, bo odcinek przebiega przez teren zabudowany. Do tego wybudowano 10 nowych przejść dla pieszych – 7 na drodze wojewódzkiej i 3 na drogach innej kategorii, są one dobrze widoczne i oświetlone. Droga zyskała także 30 nowych lamp. Powstały również zatoki autobusowe, co wpłynie pozytywnie na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu.

Ważnym elementem jest nowe, czterowlotowe rondo o średnicy 10 metrów, które powstało w miejscu dotychczasowego niebezpiecznego skrzyżowania z drogą powiatową. Wybudowano nowe odwodnienie, ponad sto zjazdów publicznych i indywidualnych.

Wartość zadania to 20,3 mln zł, a inwestycja finansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Droga 481 łączy dwa ważne miasta powiatowe: Łask i Wieluń. Odcinek w Pruszkowie był w bardzo złym stanie technicznym, jezdnia była wąska, posiadała spękania, do tego brak było chodników, co na terenie z zabudowanym stanowiło istotny problem.