bilewW Gminie Sędziejowice zakończyła się właśnie inwestycja zakładająca remont drogi gminnej nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 242. Całkowity koszt zadania to 258 576,96 zł.

W piątek /17 lipca/ nastąpił odbiór techniczny robót przy współudziale przedstawicieli inwestora, wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Remont odcinka drogi objął jezdnię oraz pobocza. Do zakresu robót zaliczało się: oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ścięcie zawyżonych poboczy, ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego oraz utwardzenie istniejących poboczy.

„Środki na remont drogi o długości 1,242 km w całości pochodziły z budżetu Gminy Sędziejowice. Dziękuję radnym za tę odpowiedzialną decyzję. Droga z Bilewa do łącznika z drogą ekspresową S-8 była już w bardzo złym stanie. Stwarzała zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących nią kierowców, dlatego pod koniec 2018 r. rozpoczęliśmy tworzyć dokumentację i zaplanowaliśmy remont tego odcinka.” – Wójt Gminy Sędziejowice, Dariusz Cieślak.

22 lipca br. Gmina Sędziejowice pozna oferty na realizacją kolejnego zadania drogowego. Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny, będzie realizowany przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.