Samorząd

Ręka wrzucająca głos do urny

Od 7 czerwca trwały w gminie Sędziejowice Zebrania Wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierali sołtysów i Rady Sołeckie na kadencję 2024-2029. Ostatnie zebranie odbyło się 25 czerwca w Rososzy.

Wyniki wyborów na sołtysów i do Rad Sołeckich w gminie Sędziejowice na kadencję 2024-2029:

1. Sędziejowice
- Sołtys: Katarzyna Jaszczak
- Rada sołecka: Jolanta Smus, Renata Koziróg, Krystyna Szewczyk

2. Kozuby
- Sołtys: Maria Struzik
- Rada sołecka: Małgorzata Zawadzka, Anna Krankowska, Rafał Walicki, Krystyna Kobiera, Tomasz Gajewski

3. Marzenin
- Sołtys: Arkadiusz Kałuża
- Rada sołecka: Sebastian Grzanka, Michała Kosecki, Dawid Bilant, Paweł Buczkowski, Agnieszka Aleksandrowicz

4. Pruszków
- Sołtys: Kinga Wardęcka
- Rada sołecka: Anita Majdas, Zbigniew Paśka, Łukasz Przybylski, Krzysztof Wardęcki, Agnieszka Wasilewska

5. Sędziejowice-Kolonia
- Sołtys: Andrzej Gruszczyński
- Rada sołecka: Paweł Trzaskowski, Katarzyna Szczęsna, Paulina Szymczak, Edward Sobczak, Janusz Sobiecki

6. Grabica
- Sołtys: Andrzej Malinowski
- Rada sołecka: Leszek Kopa, Katarzyna Weber, Piotr Frańczuk, Anastazja Pyrka, Jacek Pawłowski

7. Kamostek
- Sołtys: Aleksandra Tama
- Rada sołecka: Patrycja Malinowska, Renata Łaptuta, Emilia Nowak, Krystian Koch, Krzysztof Węglewski

8. Siedlce
- Sołtys: Dorota Burzyńska
- Rada sołecka: Zofia Lisowska, Małgorzata Stępień, Barbara Sitarz

9. Lichawa
- Sołtys: Marianna Tokarek
- Rada sołecka: Alina Piórek, Agata Mirowska, Jarosław Mirowski, Ewa Kaczorowska, Jan Zduniak

10. Dobra
- Sołtys: Dorota Mirowska
- Rada sołecka: Karolina Ziętara, Martyna Pietrzak, Damian Jakóbczak

11. Żagliny
- Sołtys: Małgorzata Szymańska
- Rada sołecka: Jolanta Gogolewska, Aneta Tarka, Artur Jabłoński

12. Bilew
- Sołtys: Emilia Chachuła
- Rada sołecka: Marlena Domowicz, Jolanta Stępień, Wanda Sagan, Bogumiła Siwierska, Roman Przychodniak

13. Rososza
- Sołtys: Wioletta Dębkowska
- Rada sołecka: Aleksandra Borowiecka, Agnieszka Korcewicz, Grzegorz Osiński, Weronika Grzelak, Beata Ignaczak

14. Kustrzyce
- Sołtys: Łukasz Dąbrowski
- Rada sołecka: Piotr Sadziński, Alicja Stępień, Krzysztof Bartczak, Mateusz Grzanka, Katarzyna Mielczarek

15. Brzeski
- Sołtys: Monika Oleszczak
- Rada sołecka: Monika Sadzińska, Mariusz Błoński, Irena Staszczyk

16. Grabno
- Sołtys: Jolanta Siwek
- Rada sołecka: Krzysztof Śnieg, Piotr Śnieg, Dorota Kopycińska

17. Niecenia
- Sołtys: Joanna Nowak
- Rada sołecka: Małgorzata Filipczak, Grażyna Otocka, Mariusz Bąk

18. Podule
- Sołtys: Władysław Kraszewski
- Rada sołecka: Marian Zawadzki, Halina Krata, Ewa Wawszczak, Barbara Skotnicka, Wioletta Kraszewska

19. Przymiłów
- Sołtys: Paulina Drzazga – Ciupa
- Rada sołecka: Daria Kuras, Paulina Wasilewska, Dominik Ciupa, Sylwia Kuras

20. Korczyska
- Sołtys: Monika Krystyna Jaros
- Rada sołecka: Wioletta Łyszkowicz, Bartłomiej Nowak, Adam Matuszkiewicz, Grzegorz Jaros, Marta Gawlik

21. Osiny
- Sołtys: Ewelina Kaczmarek
- Rada sołecka: Aleksandra Dyjak, Edwarda Chołody, Magdalena Maciejczyk

22. Sobiepany
- Sołtys: Magdalena Zawadzka
- Rada sołecka: Agnieszka Strojna, Piotr Porada, Henryk Terela

23. Wrzesiny
- Sołtys: Jadwiga Chojnacka
- Rada sołecka: Henryk Walicki, Krzysztof Pawlak, Aneta Staniucha

24. Grabia
- Sołtys: Marian Dzierżawski
- Rada sołecka: Dominika Klimczak, Anna Szczepańska, Marek Piasecki

25. Grabia Trzecia
- Sołtys: Krzysztofa Przybylskiego
- Rada sołecka: Wanda Przybylska, Andrzej Owczarek, Kamil Malinowski

Herb Gminy Sędziejowice.

III Sesja Rady Gminy Sędziejowice odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024, godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad

e-sesja

Relacja live

II Sesja Rady Gminy Sędziejowice odbędzie się w dniu 28 maja 2024, godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad

e-sesja

Relacja live

Zdjęcie grupowe Rady Gminy Sędziejowice

Rada Gminy Sędziejowice odbyła już pierwsze posiedzenie w nowym składzie. Podczas sesji samorządowcy wybrali przewodniczącego Rady oraz jego zastępców. Mimo że skład rady uległ znaczącym zmianom w porównaniu do ubiegłej kadencji, to w prezydium nastąpiła tylko jedna zmiana.

Przewodniczącym rady ponownie został Jarosław Bartczak, a wiceprzewodniczącym, jak w minionej kadencji, Marcin Rzepa. Na drugiego wiceprzewodniczącego został wybrany Sławomir Bilant, który jako radny będzie pracował drugą kadencję, jednak po raz pierwszy w roli zastępcy przewodniczącego rady.

Podczas sesji zaprzysiężony został też Wójt Gminy Sędziejowice, którym ponownie wybrany został pełniący tę funkcję od 2018 roku Dariusz Cieślak

Sesja była też okazją do wykonania pierwszej grupowej fotografii w nowym składzie.

Pierwsza sesja w nowym składzie

Rada Gminy Sędziejowice oraz wójt kadencji 2024 – 2029 od lewej:
Adam Jakóbczak, Rafał Walicki, Monika Jaros, Dariusz Sobczak, Katarzyna Jaszczak, Arkadiusz Kałuża, Dorota Mirowska, Sławomir Bilant (wiceprzewodniczący), Jarosław Bartczak (przewodniczący), Mateusz Tarka, Krzysztof Domowicz, Ireneusz Augustyniak, Dariusz Cieślak (Wójt Gminy Sędziejowice), Kamil Jędras, Witold Kruk, Marcin Rzepa (wiceprzewodniczący).
(foto. Karolina Sobczak)

Herb Gminy Sędziejowice.

LXVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024, godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad

e-sesja

Relacja live