Samorząd

Herb Gminy Sędziejowice.

W sołectwa Korczyska i Sędziejowice odbędą się zebrania wiejskie i wybory sołtysów. Pierwsze odbędzie się we wtorek 16 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 w Starej Szkole w Korczyskach. Mieszkańcy Sędziejowic proszeni są o udział w zebraniu w czwartek 18 sierpnia o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

Wybory w obu sołectwach wynikają ze złożenia rezygnacji przez dotychczasowych sołtysów.

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie wybory sołtysa Korczyska.pdf)Zawiadomienie wybory sołtysa Korczyska.pdf[ ]46 kB2022-08-08 12:40
Pobierz plik (Zawiadomienie wybory sołtysa Sędziejowice.pdf)Zawiadomienie wybory sołtysa Sędziejowice.pdf[ ]47 kB2022-08-08 12:40
Herb Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wraz z Zarządem zaprasza na spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem". Marszałek wraz z grupą ekspertów odwiedzi Sędziejowice 29 lipca przy okazji Pikniku Województwa Łódzkiego.

Spotkania „Porozmawiajmy w Łódzkiem” adresowane są do samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Dotyczą trzech kluczowych tematów: nowości w ofercie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 oraz możliwych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną na terenie naszego województwa.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w piątek 29 lipca o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach przy ul Wieluńskiej 7.

Herb Gminy Sędziejowice.

W czwartek 30 czerwca o godzinie 8:30 posiedzenie XLIV sesji Rady Gminy Sędziejowice. Rada zbierze się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Program sesji

Transmisja na żywo

Grafika "Raport o Stanie Gminy"

Raport o Stanie Gminy zawiera ogólną charakterystykę Gminy Sędziejowice, podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej, w tym wybrane zagadnienia finansowe za rok 2021, takie jak: wydatki, dochody, przychody i rozchody, należności i zobowiązania, jak również informacje o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz wydatkach inwestycyjnych. Podsumowanie działalności gminy obejmuje również podjęte uchwały Rady Gminy, programy i strategie, a także informacje o działalności poszczególnych jednostek gminnych.

Dokument zawiera także porównania z danymi zawartymi w raportach za lata 2018-2021. Pozwala to na wykazanie tendencji w kształtowaniu się poszczególnych zjawisk w dłuższym horyzoncie czasowym.

Plik pdf w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Raport_o_Stanie_Gminy-Sędziejowice_za_2021_rok.pdf)Raport o Stanie Gminy Sędziejowice za 2021 rok[ ]4164 kB2022-06-01 11:36
Herb Gminy Sędziejowice

We wtorek 31 maja o godzinie 9:00 posiedzenie XLIII sesji Rady Gminy Sędziejowice. Rada zbierze się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Program sesji

Transmisja na żywo