Samorząd

25 października (piątek) o godz. 14:00 w centrum naszej miejscowości odbyła się I debata z cyklu "Porozmawiaj o Gminie Sędziejowice przy … kawie". Jak wskazuje sama nazwa, debata miała na celu poruszenie ważnych kwestii przez zaproszonych gości, samorządy uczniowskie oraz zgromadzonych mieszkańców przy kawie.

W dniach 17-19 października odbyło się pierwsze lokalne spotkanie uczestników Akademii Samorządowej, przedsięwzięcia realizowanego wspólnie przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie POLITES.

Do Sędziejowic w woj. łódzkim przyjechało 25 samorządowców z całej Polski, którzy chcą doskonalić się w swojej roli i coraz lepiej współpracować z mieszkańcami.