Drogi

zrodlanaW związku z przystąpieniem Wykonawcy do prac związanych z remontem ul. Źródlanej w Pruszkowie mogą pojawić się utrudnienia w jej przejezdności, związane z prowadzeniem robót przygotowawczych. Całość remontu ma potrwać do 1 grudnia. Za utrudnienia przepraszamy.

1597051581c357230d4406a38b227a23419c9f8e03Trwa rozbudowa przejścia przez Pruszków (powiat łaski), w ciągu drogi wojewódzkiej nr 481. Zaawansowanie robót to blisko 50%.

W ramach zadania drogowcy prowadzą obecnie prace na dwóch wahadłach o długości sześciuset metrów, gdzie jezdnia jest już w połowie wykonana do warstwy wiążącej. Na drugich połówkach, trwają prace ziemne przygotowujące podłoże do ułożenia nowej konstrukcji.

Gotowy jest główny przepust pod koroną drogi oraz pierścień ronda wraz z wlotami, gdzie ułożono już warstwę wiążącą. Nadal obowiązują jednak objazdy dla ruchu lokalnego.

Trwają również prace przy zjazdach do posesji i roboty brukarskie.

Przypomnijmy, że wartość zadania to 20,3 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest do końca października tego roku.

Droga 481 łączy dwa ważne miasta powiatowe: Łask i Wieluń. Odcinek w Pruszkowie był w bardzo złym stanie technicznym, jezdnia była wąska, posiadała spękania, do tego brak było chodników, co na terenie z zabudową mieszkalną, stanowiło istotny problem.

bilewW Gminie Sędziejowice zakończyła się właśnie inwestycja zakładająca remont drogi gminnej nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 242. Całkowity koszt zadania to 258 576,96 zł.

W piątek /17 lipca/ nastąpił odbiór techniczny robót przy współudziale przedstawicieli inwestora, wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Remont odcinka drogi objął jezdnię oraz pobocza. Do zakresu robót zaliczało się: oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ścięcie zawyżonych poboczy, ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego oraz utwardzenie istniejących poboczy.

„Środki na remont drogi o długości 1,242 km w całości pochodziły z budżetu Gminy Sędziejowice. Dziękuję radnym za tę odpowiedzialną decyzję. Droga z Bilewa do łącznika z drogą ekspresową S-8 była już w bardzo złym stanie. Stwarzała zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących nią kierowców, dlatego pod koniec 2018 r. rozpoczęliśmy tworzyć dokumentację i zaplanowaliśmy remont tego odcinka.” – Wójt Gminy Sędziejowice, Dariusz Cieślak.

22 lipca br. Gmina Sędziejowice pozna oferty na realizacją kolejnego zadania drogowego. Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny, będzie realizowany przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DSCF9372Gmina Sędziejowice posiada dobre połączenia komunikacyjne, dzięki sieci dróg zarządzanych przez województwo, powiat i gminę. Przez centralną część gminy przebiega około 15-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 481. Sieć dróg powiatowych to z kolei 67,9 km, w tym odcinek drogi gruntowej Grabia – Ptaszkowice. Natomiast długość publicznych dróg gminnych wynosi 47,683 km, w tym bitumiczne – 42,754 km, tłuczniowe – 4,255 km i gruntowe 0,674 km. Stan nawierzchni jest dobry i średni. Długość dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych wynosi około 148 km.

2020 rok jest jednym z nielicznych, w których inwestycje drogowe mają być prowadzone jednocześnie przez wszystkich trzech zarządców: gminę, powiat i województwo.

Kluczową dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest oczywiście rozbudowa DW 481 w miejscowości Pruszków, gdzie jeszcze w tym roku zmodernizowane zostanie 1,7 km trasy. Zakres tej inwestycji obejmuje m.in.: wymianę konstrukcji jezdni i poszerzenie jej do 7 metrów, rozbudowę skrzyżowań - w tym budowę nowego ronda, które znacznie poprawi bezpieczeństwo, budowę chodników i ścieżki rowerowej, a ponadto budowę zjazdów, zatok autobusowych, nowe odwodnienia - kanalizacji deszczowej oraz rowów otwartych i krytych, a także budowę oświetlenia drogowego.

Wartość tego zadania to 20,3 mln zł, w tym ponad 18 milionów złotych stanowić będzie dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca października tego roku.

Optymistycznie zapowiadają się również plany Powiatu Łaskiego, który w tym roku planuje budowę nowych nakładek asfaltowych w Siedlcach i Podulach. Zarząd Powiatu Łaskiego zapowiada również złożenie wniosku o dofinansowanie pierwszego etapu przebudowy drogi powiatowej z Pruszkowa do Marzenina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Sędziejowice jest w trakcie przebudowy drogi gminnej w Bilewie, natomiast wkrótce samorząd ogłosi przetarg na przebudowę drogi gminnej we Wrzesinach. Ponadto, w miarę możliwości prowadzone są prace przy utwardzeniu kruszywem dróg gruntowych.

Warto podkreślić również nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Sędziejowice, a Powiatem Łaskim w zakresie budowy odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej (ulica Zduńska) w Marzeninie. Samorząd gminny zapewnił, że w przypadku realizacji tej inwestycji udzieli powiatowi pomocy finansowej w wysokości 50% całości zdania. Rada Gminy Sędziejowice w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczyła już na ten cel pieniądze. Zadanie ma być realizowane w 2021 roku.

ruchZ uwagi na prace remontowe (wzmocnienie podtorza) przejazdu kolejowego w m. Lichawa, zlokalizowanego w ciągu drogi wewnętrznej PKP, przejazd ten od dnia dzisiejszego tj. od 15 kwietnia 2020 r. zostaje zamknięty dla ruchu. Prace maja potrwać co najmniej do 24 kwietnia - z możliwością ich wydłużenia.