Napowietrzna linia energetyczna.
Zniszczona nawierzchnia drogi.
Kobieta segregująca odpady domowe