Napowietrzna linia energetyczna.
Zdjęcie dziurawej nawierzchni drogi.
Dłoń wrzucająca papier do kosza na odpady