Napowietrzna linia energetyczna.
Zniszczona nawierzchnia drogi.
Grafika z hasłem "Sprzątnijmy Gminę Sędziejowice".