Napowietrzna linia energetyczna.
Herb Województwa Łódzkiego
Odbiór odpadów