Napowietrzna linia energetyczna.
Herb Województwa Łódzkiego
Pojazd odbierający odpady