Ogłoszenia i komunikaty

Łąka i budynek gospodarczy na tle lasu.

Gmina Sędziejowice informuje o przetargu nieograniczonym na sprzedaż ośmiu działek niezabudowanych w miejscowości Brzeski. Według planu zagospodarowania działki znajdują w terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, przeznaczenie uzupełniające - zabudowa letniskowa.

Brzeski dzialki

działka nr 273/3 o pow. 0,0989 ha – cena wywoławcza 18.812,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/4 o pow. 0,0994 ha – cena wywoławcza 18.897,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/5 o pow. 0,0995 ha – cena wywoławcza 18.914,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/6 o pow. 0,0994 ha – cena wywoławcza 18.897,00 zł, wadium2.000,00 zł
działka nr 273/7 o pow. 0,0986 ha – cena wywoławcza 18.762,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/8 o pow. 0,0994 ha – cena wywoławcza 18.898,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/9 o pow. 0,0994 ha – cena wywoławcza 18.898,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/10 o pow. 0,0994 ha – cena wywoławcza 18.898,00 zł, wadium 2.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, na parterze, sala B. Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki, należy wpłacić do dnia 17.06.2021 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 43 84 000 15

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie Brzeski.pdf)Ogłoszenie Brzeski.pdf[ ]70 kB2021-05-18 11:49


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym w miejscowości Wola Marzeńska.

- działka nr 514/5 o pow. 0,4883 ha – cena wywoławcza 140.000,00 zł, wadium 14.000,00 zł

 

Załączniki:
Dostęp do URL (http://bip.gminasedziejowice.org/index.php?option=com_govarticle&task=article.downloadAttachment&id=408&version=648&Itemid=233)Ogłoszenie o przetargu[ ]64 kB2021-03-22 09:17
Turbina wiatrowa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o możliwym silnym wietrze na terenie powiatu łaskiego.

Prognozuje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu.

Ostrzeżenie Nr 28 jest ważne od godz. 13:00 dnia 12.03.2021 do godz. 18:00 dnia 12.03.2021

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rekreacyjnej położonej w obrębie Żagliny gmina Sędziejowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215/1 o pow. 0,2105 ha – cena wywoławcza 35.000,00 zł, wadium 3.500,00 zł

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o przetargu.pdf)Ogłoszenie o przetargu.pdf[Pełna treść ogłoszenia]67 kB2021-03-09 07:25