Ogłoszenia i komunikaty

Środa z Niskimi Podatkami w Urzędzie Skarbowym w Łasku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zaprasza do skorzystania z dyżuru telefonicznego. Wyznaczeni pracownicy będą udzielać informacji o zmianach podatkowych jakie zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Dyżur telefoniczny odbędzie się 6 lipca 2022 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 pod nr telefonu 43 671 13 48.

Herb Gminy Sędziejowice.

W dniach 11-14 lipca 2022 r. Biuro Ewidencji Ludności czynne będzie w godzinach 7:30 - 16:30.

Zapraszamy !

291497898 1488265438262826 3171760897881154993 n
 

W ostatnim dniu czerwca radni gminy Sędziejowice jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium wójtowi Dariuszowi Cieślakowi.

Podczas sesji absolutoryjnej radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice, udzielili jednogłośnie Dariuszowi Cieślakowi, wójtowi Gminy Sędziejowice absolutorium za 2021 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sędziejowice pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i na tej podstawie sformułowała wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium. Także Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez wójta sprawozdanie z wykonywania budżetu gminy.

Kilka chwil wcześniej po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Sędziejowice w roku 2021, radni – również jednogłośnie - udzieli wójtowi Cieślakowi wotum zaufania.

Wcześniej wójt w ustawowym terminie przedstawił Radzie Gminy Sędziejowice Raport o stanie gminy Sędziejowice w roku 2021, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

- To ważny dzień w pracy każdego samorządowca. Choć nieco stresujący, to - dla mnie osobiście - mobilizujący do dalszej pracy na rzecz naszej gminy. Radni jednogłośnie udzielili mi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Dziękuję wszystkim za zaufanie oraz pozytywną ocenę pracy mojej i całego mojego zespołu. Poparcie wyrażone w dzisiejszych głosowaniach to efekt pracy wielu wspaniałych osób z którymi mam przyjemność współpracować. To też ich wotum i ich absolutorium. Dziękuję, że mogę na nich liczyć – podsumował głosowania wójt Dariusz Cieślak.

gops 1

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach nawiązał współpracę z Caritas Polska, tym samym po raz pierwszy bierze udział w Programie „Na codzienne zakupy”. To już V edycja tego projektu.

Program „Na codzienne zakupy” to inicjatywa Caritas Polska który jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki, w okresie 1 kwietnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r. Ma na celu udzielenie nieodpłatnej pomocy osobom starszym zagrożonym ubóstwem, niedożywieniem lub wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie samotności seniorów. Osoba biorąca udział w Programie otrzymuje kartę przedpłaconą, umożliwiającą zapłatę za zakupy produktów dostępnych w sieci sklepów Biedronka oraz zostaje objęta indywidualnym wsparciem wolontariusza.

Łączna wartość darowizny przekazanej uczestnikowi w ramach Programu nie przekroczy kwoty 1.600 zł. Wolontariuszami zostali pracownicy sędziejowickiego GOPS, którzy wyszukali osób najpilniej potrzebujących wsparcia czy pomocy w zrealizowaniu zakupów. Chętnych do wzięcia udziału w programie jest sporo, ale ilość kart jest ograniczona, Caritas Polska przekazał mieszkańcom Parafii Sędziejowice na terenie gminy Sędziejowice 10 kart.

Dzięki programowi „Na codzienne zakupy” można zakupić: artykuły spożywcze tj. nabiał, mięso, owoce, warzywa, cukier, mąka itp. kupić można także kosmetyki do codziennej pielęgnacji, wykluczone są tekstylia, artykułu przemysłowe, alkohol i papierosy.