Ogłoszenia i komunikaty

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że 6 października 2022 r. została udostępniona zaktualizowana wersja aplikacji e-mikrofirma, która jest zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur.

Nowa wersja aplikacji e-mikrofirma umożliwia:
• powiązanie istniejącego konta z KSeF,
• wystawianie faktur w KSeF,
• odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

Aplikację e-mikrofirma znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym, który służy do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Od 1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur jest rozwiązaniem dobrowolnym. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby od 1 stycznia 2024 roku fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe.

Więcej o Krajowym Systemie e-Faktur i jego zaletach dowiesz się na podatki.gov.pl w zakładce KSeF.

Mapa geodezyjna

Wójt Gminy Sędziejowice przy współpracy z Wojewódzki Biurem Geodezji zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące scalenia i wymiany gruntów.

Spotkanie odbędzie się 14 października o godz. 16.40 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

Zaprezentowane zostaną etapy prac scaleniowych oraz korzyści płynące z ich wykonania, w tym:
• korzyści rolniczo-produkcyjne obejmujące poprawę struktury obszarowej gospodarstw poprzez zwiększenie powierzchni działek i redukcję ich liczby,
• likwidację międzysąsiedzkiej szachownicy gruntów,
• poprawę kształtu działek;
• budowę lub modernizację istniejących dróg dojazdu do pól,
• wydzielenie gruntów na cele użyteczności publicznej,
• budowę urządzeń melioracyjnych.

Wskazane zostaną również:
• możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na finansowanie scalania gruntów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2023-2027,
• działania niezbędne do podjęcia w celu przeprowadzenia scalania gruntów na terenie wsi w gminie Sędziejowice.

Inauguracja Jubileuszu 100-lecia Publicznej Szkoły Powszechnej
w Marzeninie 18.09.2022 r.

Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła obchodom ważnego dla środowiska lokalnego i Gminy Sędziejowice, Jubileuszu 100 - lecia Publicznej Szkoły Powszechnej w Marzeninie. 1 września 2022 roku minął wiek od kiedy pierwszy uczeń przekroczył próg dostojnej Jubilatki, a jej mury stały się drugim domem dla wielu pokoleń mieszkańców okolicznych sołectw. Wysiłkiem całej społeczności Zespołu Szkół w Marzeninie, który jest spadkobiercą tej wyjątkowej historii, przygotowano uroczystość, która z pewnością stanie się istotnym elementem dziedzictwa pamięci o ludziach, podejmowanych działaniach i tradycji. Każdy jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem i jest okazją do wspomnień. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych połączył przeszłość z teraźniejszością.

Herb Gminy Sędziejowice.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent/ podinspektor/ inspektor do spraw księgowości budżetowej.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko pracy – referenta/ podinspektora/ inspektora do spraw księgowości budżetowej.

2. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

Załączniki:
Pobierz plik (Kwestionariusz_kandydata.doc)Kwestionariusz_kandydata.doc[ ]34 kB2022-09-29 08:45
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze.pdf)ogłoszenie o naborze.pdf[ ]1256 kB2022-09-29 08:45
Pobierz plik (oświadczenia.doc)oświadczenia.doc[ ]25 kB2022-09-29 08:45