Ogłoszenia i komunikaty

Logo GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach uprzejmie informuje, iż od dnia dzisiejszego, tj. 17.08.2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy.
Druki można pobrać w GOPS w Sędziejowicach oraz poniżej w załączeniu.


Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do 30 listopada 2022r., w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 3 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00)

- pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice

- elektronicznie (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)

 

Wypłata dodatku węglowego następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o dodatek węglowy.odt)wniosek o dodatek węglowy.odt[ ]27 kB2022-08-17 12:16
Ciągnik w polu

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg na dzierżawę dwóch działek rolnych. Przetarg odbędzie się 13 września, osoby zainteresowane udziałem w przetargu musza wnieść wadium do 9 września.   

1. Grabno działka rolna o klasie gruntu RV-0,80 ha; RIV-0,38 ha; rów 0,01 ha oznaczona nr ewid. 2 o łącznej pow. 1,19 ha. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka przeznaczona pod działalność rolniczą. Kształt działki regularny, teren plaski. Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza- 208,99 zł

2. Podule działka rolna o klasie gruntu RIIIb-0,6174 ha; RIVa 0,7226 ha, oznaczona nr 26 o pow. 1,34 ha. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawa przeznaczona na cel rolniczy. Kształt działki regularny, teren plaski. Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza- 1.306,20 zł

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (20220812_SKAN_08122022185650_01_z_01.pdf)Ogłoszenie[ ]583 kB2022-08-12 12:03
Herb Gminy Sędziejowice.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice - rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu.

Wszyscy zainteresowani mogą się z nim zapoznać od 19 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. w sali B Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 11.00.

Załączniki:
Pobierz plik (20220812_SKAN_08122022181847_01_z_01.pdf)Ogłoszenie[ ]1092 kB2022-08-12 11:46
Monety 1 zł i 2 zł

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2022 rok.


W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w biurze podawczym.

Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,

3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
 
4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wysokości 40-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2022 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2021 roku).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do – 31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:

- Wzór wniosku
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf[OBOWIĄZEK INFORMACYJNY]84 kB2022-08-18 12:43
Pobierz plik (tabele do faktur.odt)tabele do faktur.odt[ ]14 kB2022-08-01 07:46
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2022-1.pdf[ ]1491 kB2022-08-01 07:45