Ogłoszenia i komunikaty

Grafika - Azbest Inwentaryzacja

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy GrinIS, którzy będą posiadać identyfikatory z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy. Spis odbędzie się bezpośrednio na terenie Państwa posesji a wyroby azbestowe na pokryciach dachowych zostaną zidentyfikowane przy pomocy drona.

 
Inwentaryzacja odbędzie się od 30 maja do 10 czerwca 2022 r.
 
Do spisu przygotuj:
 
• informacje o posiadanych luzem płytach azbestowych - m² lub szt.
 
Przeprowadzenie inwentaryzacji w Gminie Sędziejowice umożliwia pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie.

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

W załączeniu treść Ogłoszenia o konkursie na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 350_22.pdf)Ogłoszenie o konkursie[ ]299 kB2022-05-16 11:45
Herb Gminy Sędziejowice.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2021

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 30 maja 2022 r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii. uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszenia dostępne są TUTAJ

Grafika - Dzień Zwycięstwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w gminnych obchodach Dnia Zwycięstwa. Uroczystości odbędą się 9 maja o godz. 10:00.

W programie msza św. polowa przy pomniku w lesie w Woli Marzeńskiej. 

Po mszy złożenie kwiatów pod memoriałem Polaków zamordowanych 17 września 1941 r.