NEXERA plakat2Uprzejmie informujemy, iż Gmina Sędziejowice położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, VI piętro, 00-867 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 101.208.750,00 PLN; wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych 
i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem http://nexera.pl/

W związku z tym, na terenie Gminy Sędziejowice pojawią się pracownicy 
Leverage Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości. Budowa sieci planowana jest na terenie następujących miejscowości : Bilew, Marzenin, Rososza, Pruszków, Nicenia.

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy leverage Sp. z o.o. odwiedzają mieszkańców Gminy, w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy.

Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego lub podłączenia budynków wielorodzinnych w zakresie wskazanym w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.

Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

NEXERA plakat

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_rodo.doc)oswiadczenie_rodo.doc[ ]123 kB2020-04-29 06:11
Pobierz plik (umowa_o_dostep_do_nieruchomosci.doc)umowa_o_dostep_do_nieruchomosci.doc[ ]120 kB2020-04-29 06:11
Pobierz plik (umowa_o_dostep_do_nieruchomosci_2.doc)umowa_o_dostep_do_nieruchomosci_2.doc[ ]153 kB2020-04-29 06:11
Pobierz plik (wniosek_o_podpisanie_oswiadczenia.doc)wniosek_o_podpisanie_oswiadczenia.doc[ ]73 kB2020-04-29 06:10