Herb Gminy Sędziejowice.

LXIV Sesja Rady Gminy Sędziejowice 16 lutego 2024 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.


Porządek obrad

e-sesja

Relacja live

Laureaci na scenie

Dorota Mirowska, sołtyska Dobrej, Koło Gospodyń Wiejskich Dobrowianki i władze gminy Sędziejowice laureatem nagrody Super Samorząd w akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Gala wręczenia nagród odbyła się 2 lutego 2024 r. w Warszawie, a relację można było obejrzeć na stronie patrona akcji Onet.pl.


Nagrodę Super Samorząd otrzymują organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców oraz władze samorządowe za partnerską współpracę przy realizacji oddolnych inicjatyw, poprawiających funkcjonowanie lokalnych społeczności. W Dobrej zorganizowano Gminny Dzień Dziecka i przy tej okazji przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami na temat ich oczekiwań co do roli nowopowstałego w miejscowości Klubu Uśmiech. Nagroda została przyznana tutaj za połączenie działań integrujących mieszkańców z konsultacjami społecznymi.

- Kiedy rok temu wysłałam zgłoszenie do akcji Masz Głos nie wiedziałam jak potoczy się historia naszych działań. Jednak energia dziewczyn z KGW Dobrowianki uruchomiła działania dla społeczności i wpłynęła na zaangażowanie się innych osób – reaguje na nagrodę Dorota Mirowska, sołtyska Dobrej.

Zdjęcie WhatsApp 2024 02 02 o 12.30.25 ff857539

- Pięć lat temu rozpoczynałem swoją kadencję na stanowisku wójta i chciałem budować drogi, przedszkola, obiekty sportowe, ale chciałem przede wszystkim, żeby 6400 mieszkańców gminy zrozumiało, że samorząd to nie wójt, rada, sołtys, tylko wszyscy świadomi mieszkańcy gminy. Dzięki tej nagrodzie i inicjatywie podjętej przez Panią Sołtys i KGW Dobrowianki wierzę, że ten cel powoli osiągamy – skomentował podczas odbioru nagrody Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice.

Zdjęcie WhatsApp 2024 02 02 o 12.30.25 f01714aa

Akcja Masz Głos Fundacji Batorego od 18 lat wspiera dialog i współpracę pomiędzy społecznościami lokalnymi a władzami samorządowymi. Jury nagrody to przedstawiciele organizacji partnerskich akcji Masz Głos: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDESES, Fundacja SocLab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych, Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja Teatrikon.

Spotkanie

Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Celem konsultacji programu jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i pozafinansowej przez gminę Sędziejowice w zakresie pożytku publicznego na 2024 rok.

Przedmiotem spotkania będzie rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 24.10.2023 r. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7.

Uścisk dłoni

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Do 30 października można się zapoznać z zapisami Programu i zgłaszać swoje uwagi na formularzu konsultacyjnym. 

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Przyjęcie programu poprzedzają konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i pozafinansowej przez gminę Sędziejowice w zakresie pożytku publicznego na 2024 rok.

Konsultacje trwają od 18 do 30 października 2023 roku. 

Projekt Programu i pełna treść zarządzenia w załączeniu. 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie.513.23.2023-10-13.pdf)Zarządzenie 513/23[ ]873 kB2023-10-18 10:07

2020 0106 18321300Tradycyjnie w Święto Trzech Króli odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zarząd Gminny PSL w Sędziejowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach.  Dopisali zarówno mieszkańcy, jak i goście spoza gminy Sędziejowice.

Doroczne spotkanie ma wieloletnią tradycję, a zdaniem organizatorów, dzięki bogatemu programowi artystycznemu, wyjątkowo mało politycznej, a bardziej świątecznej atmosferze przyciąga coraz więcej osób.

Spotkanie otworzył wójt gminy Sędziejowice, a jednocześnie prezes Zarządu Gminnego PSL Dariusz Cieślak. Tradycyjnie głównym punktem spotkania był występ artystycznych przygotowany przez instruktorów i podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury. Różnorodność form oraz niezwykłe łączenie pokoleń zaowocowało gromkimi brawami.

– Nasze grupy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury to już uznana marka. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie tym spotkanie, a najlepiej świadczy o tym fakt, że Ci, którzy dołączyli do nas w ostatniej chwili musiał obserwować część artystyczną na stająca. Goście spoza gminy żartowali nawet sobie, że jeśli tak dalej pójdzie, to trzeba będzie rozbudować ośrodek – mówi wójt Cieślak.

Gospodarz spotkania przyznał również, że choć jest to spotkanie, którego współorganizatorem jest organizacja polityczna, to uczestniczą w nim przedstawiciele wszystkich stron sceny politycznej. – Ludowy znaczy powszechny, a najlepiej widać to na naszym sędziejowickim spotkaniu. Bez względu na to jakie mamy poglądy, jakie sympatie polityczne, to w tym dniu jesteśmy wszyscy razem, żeby wzajemnie liczyć sobie wszystkiego, co najlepsze. Dla nas i dla naszych małych ojczyzn – wyjaśnia.

PZŁInformacja o książkach ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:

- Koło Łowieckie nr 18 "ROLNIK" w Pruszkowie - Książka pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się pod adresem: Bilew 43, 98-160 Sędziejowice;
- Koło Łowieckie nr 14 "LEŚNIK" - Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się w Leśnictwie Luciejów;
- Koło Łowieckie nr 30 "BORSUK" - Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się pod adresem: Świerczów 22, 98-170 Widawa;
- Koło Łowieckie nr 25 "RYŚ" - Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się pod adresem: Strońsko 59, 98-161 Zapolice;
- Koło Łowieckie Nr 23 "Kolejarz" - Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu nr 180 znajduje się pod adresem: ul. Borowa 45, 98-220 Zduńska Wola

KOLA LOWIECKIE NA TERENIE GMINY SEDZIEJOWICE