DSCF4603W filii Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach odbyła się dzisiaj konferencja podsumowująca projekt pn. "Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i łaskiego".

Droga ma ponad 4,2 km długości. Realizacja projektu projektu, w ramach którego została wybudowana kosztowała 23 mln zł. Liderem przedsięwzięcia był powiat zduńskowolski. Projekt realizowany był we współpracy z powiatem łaskim, miastem Zduńska Wola, gminami Sędziejowice i Zduńska Wola. Każdy z samorządów zapewnił wkład finansowy w budowę.

Ostateczna wartość tego zadania wyniosła niemal 23 mln zł. Roboty budowlane pochłonęły ponad 18,5 mln zł. Znaczna część pieniędzy pochodziła z funduszy europejskich. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego udało się pozyskać 17,3 mln zł.

Do tego miejsca doprowadziły nas wspólne marzenia. Marzenia pięciu samorządów: lepszym połączeniu komunikacyjnym i rozwoju gospodarczym. Dzisiaj te marzenia są bliskie spełnienia. Mamy już łącznik, tereny inwestycyjne, a budowę portu multimodalnego wspiera bardzo aktywnie marszałek województwa łódzkiego - powiedział Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

Powstanie łącznika ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego wszystkich samorządów biorących udział w tym projekcie. Uwolnione zostały tereny pod przyszłe inwestycje. Droga zaopatrzona jest m.in. w kanał technologiczny. Zabezpieczone są tereny pod budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej gazowej.

Udało się zaspokoić oczekiwania ekologów. Pod drogą powstały przejścia dla zwierząt. Konieczne było wycięcie 105 drzew. Dobra wiadomość jest taka, że posadzone zostało 347 drzew.