Ludzie godni

Społeczny Komitet Projektu „Ocalić od Zapomnienia” wspólnie z Gminą Sędziejowice uprzejmie informuje, że uroczystości związane z upamiętnieniem ŚP. Wojciecha Kabzy odbędą się w dniu 23 września 2023 roku (sobota) w Sędziejowicach.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy oraz Absolwentów Szkoły Rolniczej do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu. Obecnie trwają zaawansowane prace nad realizacją wszystkich zaplanowanych działań, w szczególności nad tworzeniem książki i przygotowaniem projektu tablicy pamiątkowej. Bardzo DZIĘKUJEMY za wszystkie nadesłane wspomnienia o naszym Nauczycielu i Dyrektorze Szkoły. Bardzo DZIĘKUJEMY za darowizny na ten cel.

Zachęcamy do wpłat na konto: Społeczny Komitet Projektu ”Ocalić od Zapomnienia” w Sędziejowicach Ludowy Ban Spółdzielczy w Zduńskiej Woli o/Sędziejowice Nr rachunku: 72 9279 0007 0052 7334 2000 0010 tytuł: darowizna Zachęcamy do przekazywania 1.5% od podatku na konto: KRS 0000237995 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice

Zebrane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Ocalić od Zapomnienia” upamiętniającego Pana Wojciecha Kabzę.

Z wyrazami wdzięczności,

Zarząd Komitetu

Herb Gminy Sędziejowice.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Sędziejowice mogą składać wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice. Wyróżnienie może być przyznane osobom fizycznym, ale też podmiotom, które w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy Sędziejowice.


Odznaka przyznawana jest na podstawie uchwały rady Gminy Sędziejowice z 19 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu jej noszenia.

Uchwała zawiera regulamin przyznawania Odznaki i określa procedury prac komisji.

O przyznanie Odznaki występować mogą także Rada Gminy Sędziejowice i jej komisje oraz Wójt Gminy Sędziejowice.

W załączniku znajduje się Uchwała wraz z regulaminem i wzorem wniosku.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała w sprawie Odznaki.pdf)Uchwała w sprawie Odznaki.pdf[ ]491 kB2022-08-24 08:41
Zdjęcie Zdzisława Błońskiego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Zdzisława Błońskiego, samorządowca, działacza społecznego, byłego Wójta Gminy Sędziejowice. Miał 72 lata.


Pogrążonej w żałobie rodzinie, bliskim i przyjaciołom najszczersze wyrazy współczucia składają Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bartczak wraz z radnymi oraz Wójt Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak wraz z pracownikami Urzędu Gminy i gminnych jednostek oraz sołtysi sołectw Gminy Sędziejowice.

Ostatnie pożegnanie Zdzisława Błońskiego odbędzie się w poniedziałek 7 lutego o godz. 14:00 w kościele pw. WNMP w Zduńskiej Woli przy ul. Kościelnej 20

Grafika ze zdjęciem Wojciecha Kabzy

Zawiązał się Społeczny Komitet Projektu „Ocalić od zapomnienia”, który skupia osoby pragnące upamiętnić Wojciecha Kabzę, postać, która odcisnęła stały znak w dziejach Gminy Sędziejowice.


Informacja Społecznego Komitetu Projektu „Ocalić od zapomnienia”:


Miło nam poinformować Państwa, iż w dniu 24 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach odbyło się zebranie organizacyjne osób zainteresowanych koncepcją projektu „Ocalić od zapomnienia”. Celem Komitetu jest upamiętnienie życia i działalności Śp. Pana Wojciecha Kabzy, wspaniałego człowieka, który tak wiele wniósł w rozwój i historię Szkoły Rolniczej oraz Gminy Sędziejowice. Nie szczędził też sił, by nieść pomoc innym. Na spotkaniu powołano Społeczny Komitet Projektu pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”, zarząd oraz koordynatora projektu Panią Ewę Gruszczyńską a także zespoły, którym nakreślono cele szczegółowe.


Główne założenia projektu – tzw. cele szczegółowe:

1. Nadanie imienia Wojciecha Kabzy gminnemu stadionowi w Sędziejowicach.
2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy Sędziejowice o pośmiertne nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice.
3. Wydanie książki, której treść oprócz historii życia i działalności Pana Wojciecha Kabzy, będzie zawierała wspomnienia o nim napisane przez wszystkie chętne osoby (współautorzy publikacji – zapraszamy do współpracy).
4. Upamiętnienie poprzez ufundowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej (popiersie, ławeczka, blok marmurowy – w zależności od możliwości finansowych). Decyzja po uzgodnieniu członków Komitetu.
5. Przygotowanie ekspozycji fotograficznej: „Zatrzymane w kadrze”.
6. Założenie rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu oraz reprezentowania Społecznego Komitetu Projektu „Ocalić od zapomnienia”. Dane do rachunku: LBS Zduńska Wola O/Sędziejowice
72 9279 0007 0052 7334 2000 0010

Proponowany termin realizacji projektu:

- jubileusz 50-lecia wybudowania stadionu – rok 2023 (ostateczny termin do uzgodnienia z władzami samorządowymi Gminy Sędziejowice).
- wydarzenie miałoby miejsce rok przed jubileuszem 100-lecia Szkoły Rolniczej, w roku 160 rocznicy bitwy Powstania Styczniowego w Sędziejowicach

Przedstawiony projekt działań upamiętniających Pana Wojciecha Kabzę z aprobatą został zaakceptowany i przyjęty przez zebranych do realizacji. Miło nam podziękować Panu Markowi Matuszewskiemu Posłowi na Sejm RP oraz Panu Dariuszowi Cieślakowi Wójtowi Gminy Sędziejowice za poparcie i chęć podjęcia współpracy w dążeniu do realizacji zamierzonego projektu.

Kolejne spotkanie Społecznego Komitetu „Ocalić od zapomnienia” oraz wszystkich zainteresowanych odbędzie się 3-12-2021r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach – zapraszamy.

 

Ponadto Komitet prosi o Wasze wspomnienia o Wojciechu Kabzie. Szczegóły w załączonym apelu. 

Pomnik w lesie w Piaskach

Za sprawą Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli ruszyły starania o ustalenie tożsamości rozstrzelanych w lesie w Woli Marzeńskiej. 17 września 1941 roku okupanci przeprowadzili na oczach mieszkańców okolicznych miejscowości pokazową egzekucję dziewięciu nieznanych z imienia i nazwiska więźniów. Straceni zostali pochowani potajemnie w lesie kilkanaście kilometrów dalej w miejscowości Piaski. Niedawno odbyła się tam uroczystość upamiętniająca ofiary oraz odsłonięto tablicę informacyjną, z której można się dowiedzieć więcej na temat zaszytego w lesie pomnika.   

Od pierwszych dni II wojny światowej polityka niemiecka wobec społeczeństwa polskiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy miała niezwykle represyjny charakter. Jedną ze służących temu metod była eksterminacja elit polskich. W egzekucjach i obozach koncentracyjnych mordowano wielu Polaków. Na ziemiach wcielonych do Rzeszy w pierwszych miesiącach swych rządów Niemcy rozstrzelali ok. 40 tys. osób. Poprzez powszechny terror ludzie odczuwali stały strach przed śmiercią.

Za działalność sabotażową polskiego podziemia, 17 września 1941 r. władze okupacyjne zarządziły dwie publiczne egzekucje na terenie powiatu sieradzkiego i łaskiego. Poprzedziły je pożary stogów zboża w sierpniu i wrześniu 1941 r., podpalone umyślnie przez Polaków w majątkach zarządzanych przez Niemców w Męckiej Woli (gm. Wojsławice, pow. Sieradz) oraz w Woli Marzeńskiej (gm. Pruszków, pow. Łask). Policja hitlerowska przeprowadziła śledztwo w tej sprawie, przesłuchując wiele osób i dokonując masowych aresztowań. W odwecie za zaistniałe podpalenia, na rozkaz gaulaitera Kraju Warty Arthura Greisera, Gestapo w Łodzi jednego dnia rozstrzelało na terenie dwóch powiatów łącznie dwadzieścia osób.

 

Egzekucja w Woli Marzeńskiej stanowiła odwet za pożar czterech stogów zboża w miejscowym majątku w sierpniu 1941 r. W nocy 31 sierpnia, żandarmi z posterunku w Marzeninie i okolicznych posterunków aresztowali co najmniej stu Polaków, przede wszystkim z wiosek: Bilew, Pruszków, Sięganów, Zielęcice, Marzenin, Niecenia. Aresztowanych przetrzymywano kilka dni w posterunku żandarmerii w Marzeninie, przesłuchując ich, po czym większość została zwolniona, natomiast dziesięciu: Telesfora Florczaka z Bilewa, Jana Ludwisiaka z Pruszkowa, Władysława Urbaniaka z Sięganowa, Stanisława Pacha z Zielęcic, Józefa Bąka z Nieceni, Adama Skwarneckiego z Bilewa, Franciszka Sagana z Pruszkowa, Mariana Junga z Pruszkowa, Stanisława Koseckiego z Marzenina, Stanisława Szubańskiego z Bilewa, zatrzymano i przewieziono do Rozszerzonego Więzienia Policyjnego na Radogoszczu w Łodzi. Przez cały ten czas, wszyscy byli szczególnie bici i maltretowani. Każdemu z więźniów namalowano czerwoną farbą krzyż na plecach ubrania, a wachmani z załogi więzienia oświadczyli im, że będą straceni. Rano 17 września 1941 r. dziewięciu z nich (oprócz współwłaściciela Wytwórni Gazy Młyńskiej w Pruszkowie - Mariana Junga, który został zwolniony tylko przez to, że wspólnikiem jego firmy był Niemiec Herman Schulte) zostało wsadzonych na ciężarówkę i przewiezionych do więzienia przy ul. Kopernika. Tam załadowano kolejnych dziesięciu nieznanych z imienia i nazwiska osadzonych, którym przed umieszczeniem na ciężarówce Niemcy wymalowali na plecach krzyże. Wszystkich razem przywieziono do Woli Marzeńskiej. Aresztowanych rolników z powiatu łaskiego wyładowano na skraju lasu, zaś osadzonych z ul. Kopernika zawieziono kilka metrów dalej. Odczytano wyrok, po czym na oczach miejscowej ludności stracono dziewięciu nieznanych więźniów z Kopernika. Dziesiąta ofiara przeznaczona do rozstrzelania, zmarła przed egzekucją w wyniku wcześniejszego pobicia. Ciała załadowano na ciężarówkę i wywieziono do Sieradza. Pozostałe osoby zwolniono do domu.

Identyczne podłoże miała publiczna egzekucja na stadionie w Sieradzu. 17 września 1941 r. trzech żandarmów odczytało nazwiska dziesięciu osadzonych, po czym przewieziono ich powiązanych drutem za ręce po pięciu, na stadion w Sieradzu (obecnie teren MOSiR-u). Na oczach wielu mieszkańców Sieradza i okolicznych wiosek pluton egzekucyjny dokonał ich rozstrzelania. 

Dzięki zeznaniom mieszkanek Zduńskiej Woli, Anny Kubiak i Antoniny Kujawskiej, udało się zaraz po zakończeniu okupacji niemieckiej odnaleźć miejsce spoczynku zamordowanych osób w lesie niedaleko miejscowości Piaski na południe od Zduńskiej Woli. W lutym 1945 r. dokonano ich ekshumacji. Dzięki poszukiwaniom rodzin pomordowanych, okazało się, że spoczywały tam zwłoki ofiar egzekucji w Sieradzu, choć nie zgadzała się liczba ciał – w mogile znaleziono ich dwadzieścia. Ekshumowanych złożono do trumien i pochowano na cmentarzu przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli. Jedynie żona zastrzelonego Czesława Okońskiego wystarała się o to, by trumna z jego szczątkami spoczęła na cmentarzu parafialnym w Sieradzu.

Prowadzone w latach 60. XX w. przez Okręgową Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi śledztwo, pozwoliło zebrać zeznania świadków tamtych wydarzeń i ustalić, że w lesie w Piaskach pochowano ciała ofiar dwóch egzekucji - tej z Sieradza oraz tej z Woli Marzeńskiej. Do dziś udało się ustalić jedynie nazwiska straconych na sieradzkim stadionie. Nadal jednak nie znamy nazwisk rozstrzelanych w lesie w Woli Marzeńskiej. 

W miejscu pierwotnego pochówku ofiar w Piaskach stanął pomnik, jednak zawierający błędy historiograficzne. Z inicjatywą wymiany błędnej tablicy, odnowienia pomnika i montażu tablicy edukacyjnej – w 80. rocznicę egzekucji – wyszedł Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, który przy pomocy i zaangażowaniu Nadleśnictwa Kolumna, zorganizował 16 września 2021 r. uroczystości upamiętniające ofiary niemieckich zbrodni. Organizacja w ostatnim czasie podjęła również działania zmierzające do ustalenia personaliów dziesięciu nieznanych ofiar z Woli Marzeńskiej, próbując nakłonić Instytut Pamięci Narodowej do wznowienia śledztwa. 

oprac. Dariusz Mikołajczyk, Jarosław Stulczewski (Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli)