Grafika z napisem "Raport o stanie gminy"
Radni w maseczkach siedzący przy stołach z tabletami przed sobą.
Dłoń mężczyzny trzymającego długopis. W tle klawiatura komputera.
Deklaracja PIT-37 z wpisanym miejsce zamieszkania Gmina Sędziejowice
Droga asfaltowa, na niej samochód, wokoło budynki
Dłoń wrzucająca papier do kosza na odpady
Ekipa odbierająca odpady przy samochodzie.
Napowietrzna linia energetyczna.
Andrzej Syska trzymający szarfę wyścigu kolarskiego