Grupowe zdjęcie sygnatariuszy ZIT
Monety 1 zł i 2 zł
Grafika z napisem "Raport o stanie gminy"
Grafika z napisem "Raport o stanie gminy"
Kobieta segregująca odpady domowe
Logo programu Czyste Powietrze
Tapczan przy drodze.
Napowietrzna linia energetyczna.
Pomnik w lesie w Piaskach
Biała lilia na czarnym tle
Andrzej Syska trzymający szarfę wyścigu kolarskiego