Drogi

Zdjęcie dziurawej nawierzchni drogi.

Mieszkańcy miejscowości Dobra doczekają się remontu drogi. We wtorek 13 kwietnia została podpisana umowa z firmą Włodan, która do połowy lipca tego roku przeprowadzi inwestycję.

Umowa zobowiązuje wykonawcę do remontu ponad 1,6 kilometrowego odcinka drogi gminnej. Nowa nakładka asfaltowa pozwoli uratować rozpadający się stary, wysłużony natrysk emulsyjny.

Do przetargu stanęło siedem firm. Najbardziej atrakcyjną ofertę złożyła firma Włodan z Pabianic, która wykona prace za nieco ponad 392 tys. zł.

DSCF7430Zakończyła się inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 481 w Pruszkowie. Inwestycja kosztowała ponad 20 mln zł.

W ramach zadania rozbudowano ponad 1,5 km drogi, powstały ponad 2 km chodnika do tego 1300 m ciągu pieszo- rowerowego, a wiec niechronieni uczestnicy ruchu mają swoją infrastrukturę, co jest ważne, bo odcinek przebiega przez teren zabudowany. Do tego wybudowano 10 nowych przejść dla pieszych – 7 na drodze wojewódzkiej i 3 na drogach innej kategorii, są one dobrze widoczne i oświetlone. Droga zyskała także 30 nowych lamp. Powstały również zatoki autobusowe, co wpłynie pozytywnie na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu.

Ważnym elementem jest nowe, czterowlotowe rondo o średnicy 10 metrów, które powstało w miejscu dotychczasowego niebezpiecznego skrzyżowania z drogą powiatową. Wybudowano nowe odwodnienie, ponad sto zjazdów publicznych i indywidualnych.

Wartość zadania to 20,3 mln zł, a inwestycja finansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Droga 481 łączy dwa ważne miasta powiatowe: Łask i Wieluń. Odcinek w Pruszkowie był w bardzo złym stanie technicznym, jezdnia była wąska, posiadała spękania, do tego brak było chodników, co na terenie z zabudowanym stanowiło istotny problem.

zrodlanaW związku z przystąpieniem Wykonawcy do prac związanych z remontem ul. Źródlanej w Pruszkowie mogą pojawić się utrudnienia w jej przejezdności, związane z prowadzeniem robót przygotowawczych. Całość remontu ma potrwać do 1 grudnia. Za utrudnienia przepraszamy.

1597051581c357230d4406a38b227a23419c9f8e03Trwa rozbudowa przejścia przez Pruszków (powiat łaski), w ciągu drogi wojewódzkiej nr 481. Zaawansowanie robót to blisko 50%.

W ramach zadania drogowcy prowadzą obecnie prace na dwóch wahadłach o długości sześciuset metrów, gdzie jezdnia jest już w połowie wykonana do warstwy wiążącej. Na drugich połówkach, trwają prace ziemne przygotowujące podłoże do ułożenia nowej konstrukcji.

Gotowy jest główny przepust pod koroną drogi oraz pierścień ronda wraz z wlotami, gdzie ułożono już warstwę wiążącą. Nadal obowiązują jednak objazdy dla ruchu lokalnego.

Trwają również prace przy zjazdach do posesji i roboty brukarskie.

Przypomnijmy, że wartość zadania to 20,3 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest do końca października tego roku.

Droga 481 łączy dwa ważne miasta powiatowe: Łask i Wieluń. Odcinek w Pruszkowie był w bardzo złym stanie technicznym, jezdnia była wąska, posiadała spękania, do tego brak było chodników, co na terenie z zabudową mieszkalną, stanowiło istotny problem.

bilewW Gminie Sędziejowice zakończyła się właśnie inwestycja zakładająca remont drogi gminnej nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 242. Całkowity koszt zadania to 258 576,96 zł.

W piątek /17 lipca/ nastąpił odbiór techniczny robót przy współudziale przedstawicieli inwestora, wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Remont odcinka drogi objął jezdnię oraz pobocza. Do zakresu robót zaliczało się: oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ścięcie zawyżonych poboczy, ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego oraz utwardzenie istniejących poboczy.

„Środki na remont drogi o długości 1,242 km w całości pochodziły z budżetu Gminy Sędziejowice. Dziękuję radnym za tę odpowiedzialną decyzję. Droga z Bilewa do łącznika z drogą ekspresową S-8 była już w bardzo złym stanie. Stwarzała zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących nią kierowców, dlatego pod koniec 2018 r. rozpoczęliśmy tworzyć dokumentację i zaplanowaliśmy remont tego odcinka.” – Wójt Gminy Sędziejowice, Dariusz Cieślak.

22 lipca br. Gmina Sędziejowice pozna oferty na realizacją kolejnego zadania drogowego. Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny, będzie realizowany przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.