Ogłoszenia i komunikaty

Herb Gminy Sędziejowice.

W dniach 11-14 lipca 2022 r. Biuro Ewidencji Ludności czynne będzie w godzinach 7:30 - 16:30.

Zapraszamy !

291497898 1488265438262826 3171760897881154993 n
 

W ostatnim dniu czerwca radni gminy Sędziejowice jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium wójtowi Dariuszowi Cieślakowi.

Podczas sesji absolutoryjnej radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice, udzielili jednogłośnie Dariuszowi Cieślakowi, wójtowi Gminy Sędziejowice absolutorium za 2021 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sędziejowice pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i na tej podstawie sformułowała wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium. Także Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez wójta sprawozdanie z wykonywania budżetu gminy.

Kilka chwil wcześniej po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Sędziejowice w roku 2021, radni – również jednogłośnie - udzieli wójtowi Cieślakowi wotum zaufania.

Wcześniej wójt w ustawowym terminie przedstawił Radzie Gminy Sędziejowice Raport o stanie gminy Sędziejowice w roku 2021, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

- To ważny dzień w pracy każdego samorządowca. Choć nieco stresujący, to - dla mnie osobiście - mobilizujący do dalszej pracy na rzecz naszej gminy. Radni jednogłośnie udzielili mi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Dziękuję wszystkim za zaufanie oraz pozytywną ocenę pracy mojej i całego mojego zespołu. Poparcie wyrażone w dzisiejszych głosowaniach to efekt pracy wielu wspaniałych osób z którymi mam przyjemność współpracować. To też ich wotum i ich absolutorium. Dziękuję, że mogę na nich liczyć – podsumował głosowania wójt Dariusz Cieślak.

gops 1

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach nawiązał współpracę z Caritas Polska, tym samym po raz pierwszy bierze udział w Programie „Na codzienne zakupy”. To już V edycja tego projektu.

Program „Na codzienne zakupy” to inicjatywa Caritas Polska który jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki, w okresie 1 kwietnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r. Ma na celu udzielenie nieodpłatnej pomocy osobom starszym zagrożonym ubóstwem, niedożywieniem lub wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie samotności seniorów. Osoba biorąca udział w Programie otrzymuje kartę przedpłaconą, umożliwiającą zapłatę za zakupy produktów dostępnych w sieci sklepów Biedronka oraz zostaje objęta indywidualnym wsparciem wolontariusza.

Łączna wartość darowizny przekazanej uczestnikowi w ramach Programu nie przekroczy kwoty 1.600 zł. Wolontariuszami zostali pracownicy sędziejowickiego GOPS, którzy wyszukali osób najpilniej potrzebujących wsparcia czy pomocy w zrealizowaniu zakupów. Chętnych do wzięcia udziału w programie jest sporo, ale ilość kart jest ograniczona, Caritas Polska przekazał mieszkańcom Parafii Sędziejowice na terenie gminy Sędziejowice 10 kart.

Dzięki programowi „Na codzienne zakupy” można zakupić: artykuły spożywcze tj. nabiał, mięso, owoce, warzywa, cukier, mąka itp. kupić można także kosmetyki do codziennej pielęgnacji, wykluczone są tekstylia, artykułu przemysłowe, alkohol i papierosy.

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że z dniem 1 lipca wejdą w życie przepisy podatkowe w ramach programu „Niskie Podatki”. Podpisana ustawa obniża PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników opodatkowanych wg skali podatkowej, a przedsiębiorcom opodatkowanym podatkiem liniowym, ryczałtem i kartą podatkową pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym.


Obniżka stawki podatkowej

Jedną z głównych zmian, jakie wprowadza ustawa, jest obniżka stosowanej w pierwszym przedziale skali progresywnej stawki z 17 proc. do 12 proc. Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.

W ustawie przywrócono także częściowe odliczenie składki zdrowotnej. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli rozliczyć
w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców będzie to 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).
Ustawa daje również możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.


Bez ulgi dla klasy średniej
Znika ulga dla klasy średniej, ale w rozliczeniu rocznym urząd skarbowy wybierze dla podatników korzystniejszą formę rozliczenia, uwzględniając tę ulgę lub zmienione od lipca zasady.


Preferencje dla rodziców
Ustawa zmienia zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i przywraca możliwości wspólnego rozliczania się z dziećmi.

Rośnie też limit zarobków, jakie może uzyskać dziecko, bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców do kwoty 16 061,28 zł w 2022 roku. Ustawa uznaje również rentę rodzinną za dochód dziecka, który nie podlega doliczeniu do dochodów rodziców.
OPP 1,5 proc.

Podpisana ustawa podniosła również wysokość procentową podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 proc. do 1,5 proc.
„Niskie Podatki” to również m.in.:

• Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

• Fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.

• Ulga na zabytki w nowym kształcie - wyłącznie na renowację, konserwację i remonty z nowym warunkiem formalnym polegającym na tym, że skorzystać z niej będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Kwota wolna u kilku pracodawców i przy umowach zlecenia
Nowe regulacje rozwiązują  problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę
z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy/świadczenia kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. kwota wolna będzie uwzględniana także w rozliczeniu miesięcznym przy umowach zlecenia.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu w sprawie „Niskich Podatków" w dogodny dla siebie sposób:

• On-line
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa organizują centralne webinary. Terminy spotkań, formularz kontaktowy oraz wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie www.podatki.gov.pl/niskiepodatki.

• Telefonicznie
Skorzystaj z Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej:

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
(+48) 22 330 03 30 (z zagranicy)

• Osobiście
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne 28 czerwca (wtorek) w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi al. Kościuszki 83. Eksperci z Izby oraz ZUS będą odpowiadać na pytania w dwóch turach: od 9:30 i od 17:00.


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zaprasza na „Dzień Otwarty z Niskimi Podatkami”, który zostanie zorganizowany w siedzibie tut. Urzędu w dniach:

29 i 30 czerwca w godzinach 8:00 – 15:00, sala obsługi stanowisko nr 5
Pełniący dyżur pracownicy będą informować o korzystnych zmianach podatkowych jakie wejdą
w życie w dniu 1 lipca.

Informacja przygotowana przez Urząd Skarbowy w Łasku