Ogłoszenia i komunikaty

nieruchomoscna własność nieruchomości położonych w obrębie Żagliny gmina Sędziejowice

Załączniki:
Pobierz plik (WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza.doc)WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza.doc[Pełna treść ogłoszenia]26 kB2020-09-18 06:53

KASW kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

• Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.
• W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, wprowadzamy możliwość wizyty w urzędzie.

Korzystanie z elektronicznych form obsługi Klienta

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie.

Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT – nr telefonu 43 671 13 48, 43 671 13 22, 43 671 13 32
VAT – nr telefonu 43 671 13 21
CIT – nr telefonu 43 671 13 22, 43 671 13 48
spadki/darowizny – nr telefonu 43 671 13 26
rejestracja podatników – nr telefonu 43 671 13 14
egzekucja administracyjna – nr telefonu 43 671 13 19, 43 671 13 20, 43 671 13 16
rachunkowość podatkowa – nr telefonu 43 671 13 39, 43 671 13 37, 43 671 13 38
komórka wierzycielska – nr telefonu 43 671 13 33, 43 671 13 46, 43 671 13 23
sekretariat – nr telefonu 43 671 13 11
Adres e-mail urzędu skarbowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na podatki.gov.pl

Wizyta w urzędzie
W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, od 14 września 2020 r. możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym przez 5 dni w tygodniu:
• Poniedziałek 8:00 – 18:00
• Wtorek – Piątek: 8:00 – 15:00
Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności

prądRejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

prad 1

herb2Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 28 sierpnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie to zostało ogłoszone 31 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od 1 września 2020 r. Wskazany wyżej akt prawny opublikowany został na stronie Sejmu RP pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001494.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia możliwości zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

Przepisy umożliwiają dyrektorowi żłobka, osobie kierującej pracą klubu dziecięcego lub dziennemu opiekunowi, po uzyskaniu zgody odpowiednio organu prowadzącego albo podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czasowe ograniczenie funkcjonowania tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.

Pojęcie „sytuacja epidemiologiczna” nie zostało uszczegółowione ze względu na konieczność uwzględnienia zarówno pojedynczych podejrzeń zakażeń lub samych zakażeń, jak i nagłego przyrostu liczby zakażeń nie tylko w instytucji opieki, ale i na danym obszarze
(w gminie, regionie). Wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego pozytywna opinia wobec inicjatywy ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki będzie uwzględniała kwestie skali zagrożenia epidemiologicznego dla lokalnej społeczności. Opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego będzie dostosowana zarówno do specyfiki danej instytucji opieki, jak i sytuacji epidemiologicznej.

Zgoda i opinia mogą być wydane, poza formą pisemną, także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, co w przypadku konieczności szybkiego reagowania na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, ułatwi wprowadzenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych. Jednocześnie treść zgody lub opinii powinna zostać docelowo utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Rozporządzenie daje instytucjom opieki elastyczne rozwiązanie umożliwiające ograniczenie funkcjonowania całej placówki albo tylko poszczególnych grup dzieci.

O zawieszeniu funkcjonowania placówki albo poszczególnych grup dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun będzie miał obowiązek zawiadomić odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta sprawującego nadzór nad tą instytucją opieki oraz rodziców dzieci objętych opieką tej placówki.

Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji podlegającym Państwa nadzorowi instytucjom opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Bardzo proszę o opublikowanie tej informacji również na stronach internetowych Państwa urzędów.

 

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU ZDROWIA, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Piotr Pietrzak

Załączniki:
Pobierz plik (pismo do gmin z inf.dot.ograniczenia funkcjonowania instytucji OP-3.pdf)pismo do gmin z inf.dot.ograniczenia funkcjonowania instytucji OP-3.pdf[Pełna treść informacji]41 kB2020-09-04 10:43