Ogłoszenia i komunikaty

woda3Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach informuje, że w związku trwającymi pracami konserwacyjnymi sieci wodociągowej, w dniu 9 lipca /czwartek/, mogą wystąpić czasowe problemy z dostawą wody w godzinach 8:00-14:00 w miejscowościach Stare i Nowe Kozuby.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

bannerFirma Solaris Ventum Sp. z o. o., specjalizująca się w branży fotowoltaicznej, wydzierżawi grunty pod budowę elektrowni słonecznej.

Proponujemy najprawdopodobniej najkorzystniejsze warunki na rynku:
• stały dodatkowy dochód co rok przez wiele lat
• pełne bezpieczeństwo dla człowieka – nie występują emisje hałasu czy promieniowania
• brak ingerencji w środowisko – kontrukcja wbijana jest bezpośrednio w grunt bez fundamentów
• dodatkowe fundusze dla gminy z podatków od inwestycji

Poszukujemy działek:
• o powierzchni minimum 7 ha
• klasa gruntu IV lub słabsza
• tereny niezacienione
• w pobliżu linii energetycznej

Napisz do nas na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub zadzwoń 736 859 388

Kolonia Sędziejowice1Mieszkańcy Sędziejowic-Kolonii zagospodarowali teren wzdłuż ogrodzenia stadionu. Zakupili, przywieźli i posadzili około 100 sztuk roślin zakupionych z środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Obok ławeczek w pasie drogowym drogi powiatowej 2301 E, pojawiły się donice z roślinami. Zagospodarowany i ukwiecony został również teren wokół krzyża.

Wyrazy uznania i podziękowania kieruję do mieszkańców Sędziejowic-Kolonii oraz Brodów za zaangażowanie i aktywne włączenie się w prace na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej. Przestrzeń „wspólna” to troska o estetyczne i zadbane chodniki, skwerki, rzekę, lasy.„Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, a tylko uśmiechem i słowem -DZIĘKUJĘ”.

Mieszkańcom Brodów i Sędziejowic-Kolonii bardzo dziękujemy też za liczny udział w akcji „SprzątnijMy Gminę Sędziejowice”. Dziękujemy za uprzątnięcie sołectwa, lasów, pasów drogowych i sympatyczne, integracyjne spotkanie. Podjęte działania poprawiają jakość życia, ale przede wszystkim budują wspólnotę.

moja wodaZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, określone są w treści Programu oraz Regulaminie naboru wniosków stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 4.300.000 zł.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku od godz. 9.00, za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.lodz.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny poprzez menu po lewej stronie po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku (Współwłaściciel podopisuje dodatkowo „informacje o przetwarzaniu danych osobowych”), do:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
(godziny pracy 8:00 - 15:30)

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą być identycznie i posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/