Ogłoszenia i komunikaty

prąd

 

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

 

30.07.2020r. godz. 8-11 Łapigrosz (stacja 3-1084)

30.07.2020r. godz. 8-15 Dąbrówka Mała (stacja (3-0110), Garbów (stacja 3-0293), Hipolitów (stacja 3-1750), Zaspy Miłkowskie (stacja 3-0855)

31.07.2020r. godz. 8-15 Lubola (stacja 3-1731), Rożdżały (stacja (3-2210), Szadkowice (stacja 3-0806)

03.08.2020r. godz. 8-15 Niewiesz (stacja 3-0493), Lutomiersk (stacja 3-1483) ul. Klasztorna, Jordana

04.08.2020r. godz. 8-15 Brzozowiec (stacja 3-1905), Dzigorzew (stacja 3-1901)

05.08.2020r. godz. 8-15 Nowy Świat (stacja 3-1859), Ralewice (stacja 3-1889)

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

woda3Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach informuje, że w związku z budową przyłącza do nowego przedszkola, w dniu 23 lipca /czwartek/, mogą wystąpić czasowe problemy z dostawą wody w godzinach 11:00-15:00 w miejscowościach Sędziejowice-Kolonia i Brody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

laptopyGmina Sędziejowice pozyskała dwa dofinansowania o łącznej kwocie blisko 110 tys. zł na zakup sprzętu potrzebnego do zdalnej edukacji. Za pozyskane środki zakupiono 54 laptopy, które trafią do szkół, do nauczycieli i uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Sprzęt dla mieszkańców Gminy Sędziejowice zakupiony został w ramach dwóch projektów grantowych pn.: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Sędziejowice. Dzięki otrzymanej dotacji Gmina Sędziejowice zakupiła:
• 54 laptopy,
• 6 szt. oprogramowania,
• 1 router.

„W przypadku powrotu we wrześniu zdalnej edukacji, zakupiony przez nas sprzęt wypożyczony zostanie uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy jednak zajęcia wrócą do szkół, laptopy też tam trafią i uzupełnią wyposażenie pracowni informatycznych.” – Wójt Gminy Sędziejowice, Dariusz Cieślak.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

RDK TT 1605x900pxZłożyłeś lub wysłałeś wniosek do urzędu? Chcesz szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa została zrealizowana?

Co zrobić, by dołączyć do Rejestru Danych Kontaktowych?

Pamiętaj, przekazanie danych do rejestru jest dobrowolne. Przekazujesz swoje dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail lub oba. Sam decydujesz, które dane podajesz i jak długo będą one przechowywane w rejestrze.

Jeśli chcesz skorzystać z RDK przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem – potrzebujesz skrzynki ePUAP.

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji Twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:

  • dokumentach gotowych do odbioru,
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

SKORZYSTAJ Z RDK