5 listopada planowane jest otwarcie dla ruchu łącznika S8 od ronda w Michałowie do ronda w Marzeninie. Od 5 listopada kierowcy będą mogli przejechać bez przeszkód całym łącznikiem do S8.

Inwestycja została zakończona, odbiory przeprowadzone, decyzje uzyskane. Jak informuje Katarzyna Stanisławska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, 5 listopada wypada termin, w którym się uprawomocnią. - Od 5 listopada wprowadzimy docelową organizację ruchu - wyjaśnia naczelnik Katarzyna Stanisławska. Kierowcy będą mogli przejechać nową drogą we wtorek po godz. 11. Na godz. 10 zaplanowano uroczyste otwarcie łącznika, podczas którego zostaną odstawione bariery zagradzające wjazd. Zniknie także ostatecznie oznakowanie informujące o objazdach.

Całkowita wartość projektu to ponad 32 mln zł. Obejmuje zarówno część inwestycyjną, jak i wykupy gruntów czy usługi nadzoru. Sama droga kosztuje około 20 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 26 mln zł. Wkład własny samorządów to około 5,5 mln zł. Droga powiatowa jest wspólną inwestycją powiatów łaskiego i zduńskowolskiego oraz gmin Zduńska Wola, Sędziejowice i miasta Zduńska Wola. Projekt unijny - budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód prowadzony był w ramach projektu pn. ”Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice-budowa łącznika z droga ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.”

Budowa trwała od maja 2018 roku. Na trasie są trzy ronda, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie i odwodnienie. Łącznik ma jezdnię o szerokości 7 m oraz chodnik ze ścieżką rowerową o szerokości 4 m oddzieloną pasem zieleni, pod którym biegnie kanał techniczny na sieć tzw. uzbrojenia. Zaplanowano kilkadziesiąt zjazdów do działek. Droga częściowo ma kanalizację deszczową, a częściowo rowy. Łącznik to 4,3 km drogi powiatowej. Administracyjnie 2,645 km drogi znajdować się będzie na terenie powiatu zduńskowolskiego a 1,655 km na terenie powiatu łaskiego. Łącznik odciąży ulicę Karsznicką, która obecnie jest jedyną drogą dojazdową do węzła S8 ze Zduńskiej Woli. Budowanych jest ponad 4 km drogi powiatowej, która przejąć ma ruch ciężarówek. Otworzy także nowe tereny inwestycyjne.

Generalnym wykonawcą jest firma Włodan Andrzej Włodarczyk z Porszewic. Opracowaniem dokumentacji projektowej zajęła się firma: MAJOR 7 z Łodzi. Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej pełni firma: Usługi Inżynierskie inż. Krzysztof Giedryś z Łodzi. Nadzór przyrodniczy na projektowaniem i realizacją robót pełni firma: Envicos Joanna Maślach z Bojanowa.