Gospodarka odpadami

Grafika z hasłem "Sprzątnijmy Gminę Sędziejowice".

Wraca akcja SprzątnijMY Gminę Sędziejowice. W ubiegłym roku w 15 sołectwach gminy zebraliśmy 50m3 odpadów. W tym roku zakaszemy rękawy od 26 czerwca. Akcja potrwa dwa tygodnie.

Scenariusz jest znany z ubiegłego roku. Urząd Gminy czeka na zgłoszenia sołectw, którym zapewnia rękawice ochronne i worki na odpady. Na zgłoszenia czekamy do 25 czerwca. Po sprzątaniu w sołectwach, do akcji włączy się Gminna Jednostka Usług Komunalnych, która odbierze zebrane śmieci.

- Plan jest prosty, ale jego realizacja wymaga zaangażowania mieszkańców. O ich motywację się nie martwię. Już w pierwszej edycji bezdyskusyjnie udowodnili jak ważna dla nich jest estetyka gminy i dobry stan środowiska naturalnego – mówi Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice. - Gmina Sędziejowice to nasz wspólny dom i ponownie zrobimy w nim „późnowiosenne porządki” - dodaje Cieślak.

Zgłoszenia i ustalenie terminu odbioru worków pod numerem tel. 43 677 11 46, lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz zgłoszeniowy w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgloszeniowy_2021.pdf)Formularz zgloszeniowy_2021.pdf[ ]914 kB2021-06-11 07:13
Pojazd odbierający odpady

Od 1 czerwca 2021 roku na terenie Gminy Sędziejowice obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów. Rosnące koszty spowodowały, że stawka podstawowa wzrośnie do 30 zł miesięcznie od osoby, a opłata podwyższona wyniesie 60 zł.


Podwyżka była wspólną decyzją Wójta i Rady Gminy Sędziejowice, a Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty została przyjęta jednogłośnie podczas sesji 29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała obowiązuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sędziejowice. Opłata podwyższona – 60 zł miesięcznie od osoby obowiązuje  w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów i stanowi dwukrotność opłaty podstawowej.

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady we własnym kompostowniku nadal mogą liczyć na zniżkę w wysokości 1 zł miesięcznie.

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji, z wyjątkiem:

1) właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja określająca (art. 6o Ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach);

2) właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji bądź składają zmianę lub korektę danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji, w terminie do 10 dnia od daty zaistnienia zmiany;

3) właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku i chcą skorzystać z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na 2021r.pdf)Deklaracja [ ]1122 kB2021-05-31 10:34
Dłoń wrzucająca papier do kosza na odpady

Urząd Gminy Sędziejowice informuje, że rozpoczęły się kontrole segregacji podczas każdorazowego odbioru odpadów. Pracownicy firmy wywozowej sprawdzać będą pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów niezgodnie z zasadami segregacji. Za łamanie regulaminu naliczana będzie podwyższona opłata.


Prawidłowa segregacja ma wpływ na ilość odpadów zmieszanych. Co do zasady, im jest ich więcej, tym koszty ponoszone przez Gminę są wyższe. W myśl przepisów Gmina nie może dotować odbioru odpadów, a koszty muszą być podzielone pomiędzy mieszkańców. Jeśli koszty Gminy rosną, również opłata pobierana od mieszkańców musi iść w górę.

Ponadto Gminy zobowiązane są do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych. Te poziomy rosną z roku na rok. Za brak ich osiągnięcia na Gminy będą nakładane wysokie kary finansowe. Te kary również wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Przepisy zostały tak skonstruowane, aby segregacja odpadów się opłacała, a w zasadzie tak, aby brak segregacji był bardzo nieopłacalny. Dlatego na terenie gminy prowadzone będą kontrole.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów bądź innego przypadku niewłaściwego umieszczenia odpadów w pojemnikach lub workach, odpady przyjmowane będą, jako odpady komunalne zmieszane. Właściciel nieruchomości powiadomiony zostanie o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Powiadomienie nastąpi poprzez przylepienie na pojemniku czerwonej nalepki z informacją kiedy i jaką nieprawidłowość stwierdzono. Dwa kolejne, następujące po sobie powiadomienia lub trzykrotne, w ciągu sześciu miesięcy, skutkować będą wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty. Obecnie wynosi ona 48 zł za osobę miesięcznie.

Ekipa odbierająca odpady przy samochodzie.

Urząd Gminy w Sędziejowicach przypomina, że właściciele nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza mają obowiązek zawarcia osobnej umowy na odbiór odpadów.

Obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Umowę na odbiór odpadów muszą mieć więc m.in. sklepy, lokale gastronomiczne, banki, zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, usługowe i handlowe.

Jeśli nieruchomość służy równocześnie do celów mieszkaniowych oraz na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni, zgodnie ze złożoną deklaracją, wpłacać do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część nieruchomości zamieszkałej, oraz
dodatkowo podpisać umowę z firmą odbierającą odpady na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Przepisy nie dopuszczają mieszania odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje właścicieli nieruchomości do udokumentowania posiadania umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi. Dlatego przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku dostarczenia lub przesłania kopii tych dokumentów do Urzędu Gminy w Sędziejowicach.

Brak aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych grozi wszczęciem procedury według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i karą grzywny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Sędziejowice pod numerem telefonu: 43 840 00 18.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych zakupiła fotopułapki, które pomogą zapobiec procederowi wywożenia odpadów do lasów. Urządzenia będą co kilka dni zmieniały swoją lokalizację.

- Oczywiście lokalizacja fotopułapek będzie utrzymana w tajemnicy. Urządzenia są pomalowane w barwy maskujące, dzięki czemu nie jest łatwo je wypatrzeć. Działają również w warunkach kompletnej ciemności, robią zdjęcia w podczerwieni i mamy z nimi stałą łączność – mówi Michał Machała, kierownik GJUK.

W ubiegłym roku na terenie gminy została przeprowadzona akcja sprzątania. Okazuje się, że nadal w naszych lasach można znaleźć całe worki ze śmieciami, które są wywożone przez mieszkańców próbujących zaoszczędzić na opłatach kosztem środowiska. Ten proceder, świadczy o kompletnym braku poszanowania natury, i nie powinien przynosić oszczędności sprawcom, ponieważ opłaty są naliczane od liczby mieszkańców, a nie ilości wyprodukowanych odpadów. Obecnie trwa również weryfikacja liczby mieszkańców zgłoszonych w deklaracjach, która również pomoże zapobiec nielegalnemu pozbywaniu się odpadów do lasów.