Gospodarka odpadami

Sofa w lesie

W poniedziałek 4 kwietnia rozpoczyna się wiosenna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Sędziejowice. Jako pierwsi odpadów pozbędą się mieszkańcy miejscowości: Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa oraz Zamość.


Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
metale (złom metalowy);

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);
zużyte opony;

odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

4 KWIETNIA 2022 r.
Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość

5 KWIETNIA 2022 r.
Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny.

6 KWIETNIA 2022 r.
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany.

7 KWIETNIA 2022 r.
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska, Południowa.

8 KWIETNIA 2022 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny.

11 KWIETNIA 2022 r.
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska.

12 KWIETNIA 2022 r.
Pruszków, Niecenia, Rososza.

Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.

Sofa w lesie

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W pierwszej połowie kwietnia będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:

odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);

metale (złom metalowy);

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);

zużyte opony;

odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

 

4 KWIETNIA 2022 r.

Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość


5 KWIETNIA 2022 r.

Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny.


6 KWIETNIA 2022 r.

Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany.


7 KWIETNIA 2022 r.

Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska, Południowa.


8 KWIETNIA 2022 r.

Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny.


11 KWIETNIA 2022 r.

Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska.


12 KWIETNIA 2022 r.

Pruszków, Niecenia, Rososza.

 

Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.

Eternit

Rozpoczynamy nabór wniosków na dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenie Gminy Sędziejowice. Nabór potrwa do końca lutego.

Wnioski na uzyskanie dotacji w 2022 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy można składać od poniedziałku do piątku w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6 w Sędziejowicach w godz. 7:30 – 15:30.

Zainteresowani bezpłatnym odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu jak również demontażem wyrobów azbestowych mają czas na złożenie wniosku do 28 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 43 840 00 18

Formularz wniosku w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów azbestowych.pdf)Wiosek o demontaż i usunięcie wyrobów azbestowych.pdf[ ]74 kB2022-01-25 07:00
Pojazd odbierający odpady

Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Sędziejowice na 2023 rok.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Odpady 2023-strona001.pdf)Rososza, Pruszków ul.: Dębowa, Główna, Górna, Leśna, Parkowa, Polna, Sieradzka [ ]314 kB2022-12-27 07:45
Pobierz plik (Odpady 2023-strona002.pdf)Bilew, Marzenin ul.: Bilewska, Boczna, Cicha, Jasna, Kręta, Łaska, Ostatnia, Pia[ ]290 kB2022-12-27 07:46
Pobierz plik (Odpady 2023-strona003.pdf)Kustrzyce, Wrzesiny, Marzenin ul.: Polna, Wrzesińska, Zaciszna, Zielona, Podrzec[ ]300 kB2022-12-27 07:47
Pobierz plik (Odpady 2023-strona004.pdf)Dobra, Kamostek, Lichawa[ ]318 kB2022-12-27 07:47
Pobierz plik (Odpady 2023-strona005.pdf)Grabia, Grabia Trzecia[ ]335 kB2022-12-27 07:47
Pobierz plik (Odpady 2023-strona006.pdf)Grabica, Stare Kozuby[ ]346 kB2022-12-27 07:48
Pobierz plik (Odpady 2023-strona007.pdf)Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość[ ]350 kB2022-12-27 07:48
Pobierz plik (Odpady 2023-strona008.pdf)Sędziejowice ul.: Dolna, Krótka, Łódzka, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Słoneczna[ ]329 kB2022-12-27 07:49
Pobierz plik (Odpady 2023-strona009.pdf)Sobiepany[ ]315 kB2022-12-27 07:49
Pobierz plik (Odpady 2023-strona010.pdf)Niecenia, Wola Marzeńska[ ]293 kB2022-12-27 07:50
Pobierz plik (Odpady 2023-strona011.pdf)Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby nr 69[ ]331 kB2022-12-27 07:50
Pobierz plik (Odpady 2023-strona012.pdf)Żagliny[ ]319 kB2022-12-27 07:50
Pobierz plik (Odpady 2023-strona013.pdf)Brody, Brzeski, Sędziejowice – Kolonia [ ]323 kB2022-12-27 07:51
Pobierz plik (Odpady 2023-strona014.pdf)Miejsca trudnodostępne[ ]263 kB2022-12-27 07:51
Pobierz plik (Odpady 2023-strona015.pdf)Sędziejowice ul.: Leśna[ ]305 kB2022-12-27 07:52
Pobierz plik (Odpady 2023-strona016.pdf)Przymiłów[ ]329 kB2022-12-27 07:52
Pobierz plik (Odpady 2023-strona017.pdf)Sędziejowice ul.: Kolejowa, Południowa[ ]318 kB2022-12-27 07:52
Kobieta segregująca odpady domowe

Od stycznia tego roku, podczas każdorazowego odbioru odpadów, kontrolowana jest ich segregacja. Pracownicy firmy wywozowej sprawdzają pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów niezgodnie z zasadami segregacji. Za łamanie zasad naliczana będzie podwyższona opłata. Nieprawidłowości stwierdzono już w ponad stu przypadkach.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na ilość odpadów zmieszanych. Co do zasady, im jest ich więcej, tym koszty ponoszone przez Gminę są wyższe. W myśl przepisów, Gmina nie może dotować odbioru odpadów, a koszty muszą być podzielone pomiędzy mieszkańców. Jeśli koszty Gminy rosną, również opłata pobierana od mieszkańców musi iść w górę.

Ponadto Gminy zobowiązane są do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych. Te poziomy rosną z roku na rok. Za brak ich osiągnięcia na Gminy będą nakładane wysokie kary finansowe. Te kary również wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Przepisy zostały tak skonstruowane, aby segregacja odpadów się opłacała, a w zasadzie tak, aby brak segregacji był bardzo nieopłacalny. Dlatego na terenie gminy prowadzone są kontrole.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów bądź innego przypadku niewłaściwego umieszczenia odpadów w pojemnikach lub workach, odpady przyjmowane są, jako odpady komunalne zmieszane. Właściciel nieruchomości powiadomiony zostaje o naruszeniu zasad segregacji.

Powiadomienie następuje poprzez przylepienie na pojemniku czerwonej nalepki z informacją kiedy i jaką nieprawidłowość stwierdzono. Dwa kolejne, następujące po sobie powiadomienia lub trzykrotne, w ciągu sześciu miesięcy, skutkować będą wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty. Obecnie wynosi ona 60 zł za osobę miesięcznie.

 

Załączamy poradnik jak prawidłowo segregować odpady.

Załączniki:
Pobierz plik (Jak_segregowac.pdf)Jak_segregowac.pdf[ ]1297 kB2021-10-07 11:58