Sofa w lesie

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W drugiej połowie października będzie okazja by pozbyć się zalegających mebli, złomu metalowego, czy zużytych urządzeń elektrycznych.

Zbiórkę przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o., której pracownicy bezpośrednio sprzed posesji zabiorą:
odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
metale (złom metalowy);
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, odkurzacze, drukarki, radia, lodówki);
zużyte opony;
odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).
 
Harmonogram:

19 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Grabno, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość

20 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Grabica, Nowe Kozuby, Podule, Stare Kozuby, Żagliny.

21 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Brody, Brzeski, Sędziejowice ulice: Krótka, Słoneczna, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Sędziejowice - Kolonia, Sobiepany.

24 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Dobra, Kamostek, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Leśna, Łódzka, Wieluńska, Południowa.

25 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Grabia, Grabia Trzecia, Kustrzyce, Lichawa, Przymiłów, Wrzesiny.

26 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Bilew, Marzenin, Wola Marzeńska.

27 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
Pruszków, Niecenia, Rososza.
 
Odpady będą odbierane od godz. 6:00 rano. Należy wystawić je w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadom w/w, nie zostaną odebrane.