Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje o nowych usługach dla podatników korzystających z internetowych usług serwisu e-US.


W e-Urzędzie Skarbowym udostępnione zostały:

• zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
• zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
• Zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach;
• Zgłoszenie ZAP-3;
• Pismo ogólne;
• Wniosek o stwierdzenie nadpłaty;
• Czynny żal;
• Zawiadomienie ZAW-NR;
• Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań;
• Wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty;
• Pełnomocnictwo UPL-1.


Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w e-Urzędzie Skarbowym. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczany na konto podatnika w e-US. Wymagane jest wyrażenie zgody na doręczanie elektroniczne zaświadczenia na konto w e-US. Osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń. Wydane w e-Urzędzie Skarbowym zaświadczenie jest dokumentem elektronicznym (plikiem), który w niezmienionej formie potwierdza/zaświadcza informacje dotyczące rozliczeń podatnika. Dokument elektroniczny wydany w e-Urzędzie Skarbowym ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą również odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na swoim koncie w serwisie. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji.


Serwis e-US to nowoczesny kanał komunikacji, który jest wciąż wzbogacany o nowe usługi uwzględniające potrzeby naszych klientów. e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.


Więcej informacji na stronie www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy