krzywdaDzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz środkom gmin z doliny Grabi oraz Lasów Państwowych, Stowarzyszenie Planeta Grabia zrealizuje projekt wytyczania trzech pętli szlaku rowerowo-pieszego wzdłuż skarbnicy Pograbia – doliny rzeki Grabi.

Szlak będzie poprowadzony w pobliżu najciekawszych przyrodniczo oraz architektonicznie obiektów doliny. Będą to zarówno miejsca związane z dziedzictwem osad młyńskich, zabytkami architektury, gniazdami rodowymi oraz historią Pograbia.

W Gminie Sędziejowice przebiegać będzie w pobliżu następujących obiektów turystycznych i zabytków:
• młyn w Woli Marzeńskiej (jedyny czynny, jako tartak na Pograbiu)
• kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Marzeninie
• pozostałości po młynie Emilianów-Brody
• młyn Krzywda w Brzeskach
• zespół dworsko-parkowy gen. T. Łuzanowa w Sędziejowicach.

Przebieg całej zachodniej części szlaku: Nowy Most - Łask - Zielęcice - Wola Marzeńska - Marzenin - Kustrzyce - Lichawa - Brody (Emilianów) – Brzeski –Grabia – Kustrzyce – Marzenin – Bilew – Kolonia Bilew – Okup – Zielęcice – Łask – Jamboł – Kolumna – 50,7 km.

- Szlak będzie poprowadzony trasą starego szlaku pieszego, który zostanie zmodernizowany i oznakowany. Ponadto zamontowane zostaną 3 tablice informacyjne (przy młynie w Brzeskach, w centrum Marzenina oraz w lesie nad Grabią w Brodach Emilianowie) – zapowiada Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

Wyznaczane części szlaku będą należały do średnio wymagających, będą w większości prowadzić po duktach leśnych lub drogach położonych wśród łąk wymagających odpowiedniego sprzętu i zaprowiantowania.