sciekiOgłoszenie w sprawie naboru wniosków o przekazanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/161/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, zwanego dalej „Regulaminem” w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków, Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Kwota dotacji wynosi 4.000,00 zł, przy czym nie więcej niż 70% kosztów inwestycji (netto) podlegającej dofinansowaniu § 3 ust. 4 “Regulaminu”.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (43) 677 10 02.

W załączniku znajduje się wniosek i sprawozdanie.

Załączniki:
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe.pdf)Sprawozdanie końcowe.pdf[ ]183 kB2020-08-17 09:22
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji.pdf)Wniosek o udzielenie dotacji.pdf[ ]225 kB2020-08-17 09:22