Samorząd

Herb Gminy Sędziejowice.

Dziś o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach odbędzie się posiedzenie XXXVII sesji rady Gminy Sędziejowice. Sesja będzie transmitowana na żywo w Internecie. 

Link do relacji z sesji: https://bit.ly/3rquwY2

XXXVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice od godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.
transmisja:
Herb Gminy Sędziejowice.

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice informuje, że posiedzenie XXXVII sesji Rady Gminy Sędziejowice odbędzie się 29 listopada o godz. 13:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.  

 

Sesję poprzedzą posiedzenia komisji:

Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 24.11.2021 r. godz. 8:00 - GOK

Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych - 26.11.2021 r. godz. 9:00 - GOK

Grupowe zdjęcie sygnatariuszy ZIT

ZIT to skrót od powołanego w Sieradzu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W jego skład weszło 10 gmin, w tym Gmina Sędziejowice. Dzięki porozumieniu gminy członkowskie mogą korzystać ze wsparcia finansowego na wspólne projekty – choćby na transport publiczny czy poprawę stanu środowiska przyrodniczego. ZIT umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego na wspólny transport publiczny czy poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmuje gminy: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę Sieradz, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Wodzierady, Gminę Buczek oraz Gminę Sędziejowice. Został powołany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask, który został wyznaczony w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 i stanowi jeden z obszarów strategicznej interwencji.

- Spotykamy się z dobrym przekazem, ponieważ pracując nad strategią Województwa Łódzkiego, zastanawialiśmy się, jak skonstruować to, co za chwilę będzie dla Was bardzo ważne. A zatem Miejskie Obszary Funkcjonalne to była ta myśl, która się wtedy pojawiła. Cieszę się, bo ta inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Obszar pomiędzy Sieradzem a Łaskiem jest tym terenem, który do MOF doskonale się nadaje. Państwo pierwsi odpowiedzieliście na nasze pytanie i rozpoczęli z nami dialog. Daliście sygnał innym częściom naszego województwa. My jako władze tego województwa dajemy perspektywę działania, ale to Państwo musicie tę perspektywę zapełnić – mówił Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Porozumienie powołujące Związek ZIT określa zasady współpracy samorządów, w tym przygotowanie Planu Działań ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego, która będzie podstawowym dokumentem umożliwiającym aplikowanie o dofinansowanie projektów. Zadaniem Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. kreowanie polityki rozwoju czy przygotowanie Planu Działań ZIT / Strategii MOF w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne
i planistyczne.

- Na projekty związane z funkcjonowaniem MOF przewidziane są w Regionalnym Programie Operacyjnym do 2027 osobne, specjalnie dedykowane pieniądze. Gminy ZIT łącznie mogą liczyć na ponad 200 milionów zł – wyjaśnia Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice. - Jest to z pewnością duża szansa rozwojowa dla naszej gminy, szczególnie w sytuacji, kiedy angażujemy ogromne środki w nowe przedszkole i stację uzdatniania wody. Dzięki udziałowi w ZIT mamy możliwość finansowania kolejnych inwestycji bez konieczności nadmiernego zadłużania gminy – dodaje Cieślak.

Powołanie ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola – Łask umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego na:
- rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasta i ich obszary funkcjonalne,
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego,
- zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym.

Grafika z napisem "Raport o stanie gminy"

Raport o stanie Gminy Sędziejowice w 2020 roku jest kompleksowym zbiorem informacji o działalności wójta i podległych mu jednostek.

Można w nim znaleźć interesujące informacje m.in. na temat finansów, inwestycji, działalności rady gminy, sołectw, stanu dróg, gospodarki komunalnej i przestrzennej, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i wszystkiego czym wójt, urząd gminy i jednostki podległe zajmowały się w 2020 roku.

A wszystkie te informacje są na wyciagnięcie ręki.


Raport o stanie Gminy Sędziejowice

Grafika z napisem "Raport o stanie gminy"

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Sędziejowice przedstawiony zostanie Raport o Stanie Gminy Sędziejowice. Dokument jest podsumowaniem działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad nim mogą wziąć udział mieszkańcy.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której uczestniczą radni, ale możliwość zabrania głosu mają również mieszkańcy. Aby wziąć w niej udział należy złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, a więc do 30 maja.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Gminy, na której ma być przedstawiony Raport, na dzień 31 maja 2021 r., zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice do 28 maja 2021 roku do godz. 15.30 oraz drogą pocztową lub elektroniczną z potwierdzoną datą wysyłki do 30 maja 2021 r. na adres Urzędu Gminy Sędziejowice, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W załączeniu formularz zgłoszenia do debaty do pobrania oraz raport

Załączniki:
Pobierz plik (raport2020.pdf)raport2020.pdf[ ]7981 kB2021-05-28 12:53
Pobierz plik (Zgłoszenie do debaty.pdf)Zgłoszenie do debaty.pdf[ ]50 kB2021-05-11 08:18