Red and Yellow Woman Photography Safety Culture Twitter PostWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2021-2022.

Celem programu jest wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Pula środków do rozdysponowania to 500.000,00 zł. Dotacja może stanowić do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania nie więcej niż 6.000 zł. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.

Załączniki:
Pobierz plik (Treść Programu.pdf)Treść programu dotacyjnego[ ]378 kB2021-02-02 20:51