RFILOd dziś do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gminy, powiaty i miasta będą mogły wykorzystać pieniądze np. na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej.

Wsparcie udzielane będzie na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody.

Zgodnie z treścią uchwały - minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej lub dofinansowanej z powyższych środków, nie będzie mogła być niższa, niż 400 tys. zł.

Wsparcie będzie mogło zostać udzielone wyłącznie na wydatki majątkowe. Nie będzie można go przeznaczyć na refundację poniesionych wydatków. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek - z zastrzeżeniem powyższych zasad.

Dystrybucja środków obliczonych zgodnie z algorytmem

  • Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł – nigdy wcześniej państwo nie przedstawiło programu, który tak szeroko wspierałby małe Ojczyzny.
  • Ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.
  • Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek – bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i powiatu w kraju.
  • Czas na składanie wniosków do wojewody ustalono od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. Następnie wojewoda przekazuje informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do Prezesa Rady Ministrów do 17 sierpnia 2020 r.
  • Środki za pośrednictwem wojewodów trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.
  • Szczegóły wysokości wsparcia dla danego samorządu można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-lokalnych

jst

Załączniki:
Pobierz plik (UCHWAŁA-NR-102-RADY-MINISTRÓW.pdf)UCHWAŁA-NR-102-RADY-MINISTRÓW.pdf[ ]6271 kB2020-07-29 16:38