Organizacje pozarządowe

szkolenie statutyStowarzyszenie "Sędziejowice na plus" i Wójt Gminy Sędziejowice zapraszają na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, którego głównym tematem będą praktyczne aspekty sporządzania statutu dla organizacji pozarządowych, w tym również ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich.

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” organizacji – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach działania stowarzyszenia, fundacji.

Szkolenie poprowadzi adwokat Tomasz Frątczak.

Data: 17 lutego 2020 r.
Godz: 17:00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach (ul. Wieluńska 7)

OKG 2020 DIAGNOZA 3Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się:
• organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
• domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Szczegóły na stronie Fundacji: https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

opus1W ramach programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 w Gminie Sędziejowice złożone zostały 34 wnioski. Dofinansowanie na realizację programów otrzymały trzy.

Pierwszy projekt pod nazwą "Warsztaty Przedświąteczne dla Dzieci i Dorosłych" złożony przez OSP w Grabnie przy współpracy sołectwa Grabno polegać będzie na przeprowadzeniu 4 warsztatów rękodzielniczych podzielonych na grupy wiekowe, które odbędą się 23 i 30 listopada br. Zajęcia prowadzić będzie Centrum Edukacyjne ATOM. Każde z warsztatów to ponad 1,5 h. twórczego i kreatywnego działania umilone słodkim poczęstunkiem, ciepłą kawą i owocową herbatą.

Kolejny projekt „Wspólny Trud – Wspólne Sukcesy” polegać będzie na zakupie brakującego w jednostce OSP w Bilewie sprzętu sportowo - gaśniczego niezbędnego do ćwiczeń i szkoleń dla chętnych dzieci i młodzieży a także nowo wstępujących członków i członkiń w szeregi OSP w Bilewie. Ćwiczenia i szkolenia odbędą się 23 i 24 listopada br. w sali OSP w Bilewie. Podsumowaniem projektu będą Strażackie Mikołajki zaplanowane na 7 grudnia 2019 r. na godz. 15:00.

Ostatni projekt, który otrzymał dofinansowanie z programu „Łódzkiego na plus” 2019 to Andrzejkowy Turniej Szachowy, który zostanie zorganizowany 6 grudnia 2019 r. w ZSO Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Projekt złożony został przy współudziale Stowarzyszenia „Sędziejowice na plus” i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu łaskiego. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach turniejowych – ustalonych wiekowo.

Pod koniec września br. Stowarzyszenie „Sędziejowice Na Plus” zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Wszystko o dotacjach dla NGO, OSP i KGW”, którego głównym tematem było pozyskiwanie pieniędzy na działalność organizacji pozarządowych, w tym również ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich. Duże zainteresowanie programem Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 w Gminie Sędziejowice pokazało, że warto organizować takie spotkania, a przy okazji kolejnych programów można będzie zorganizować warsztaty z pisania wniosków.

74336234 2481145305254950 989777184753188864 n5 listopada Wójt Gminy Sędziejowice przekazał sprzęt zakupiony dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sędziejowicach (pompa elektryczna) i Marzeninie (agregat prądotwórczy).

Sprzęt przekazany został na ręce druhów strażaków z Sędziejowic i Marzenina. W spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Bartczak (Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice), Marek Jan Krawczyk (Radny Rady Powiatu Łaskiego), Bogdan Grącki (Pełnomocnik ds. z Ochrony Informacji Niejawnych, Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego) oraz Dariusz Matuszkiewicz (Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Województwa Łódzkiego. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Województwa Łódzkiego.