opus1W ramach programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 w Gminie Sędziejowice złożone zostały 34 wnioski. Dofinansowanie na realizację programów otrzymały trzy.

Pierwszy projekt pod nazwą "Warsztaty Przedświąteczne dla Dzieci i Dorosłych" złożony przez OSP w Grabnie przy współpracy sołectwa Grabno polegać będzie na przeprowadzeniu 4 warsztatów rękodzielniczych podzielonych na grupy wiekowe, które odbędą się 23 i 30 listopada br. Zajęcia prowadzić będzie Centrum Edukacyjne ATOM. Każde z warsztatów to ponad 1,5 h. twórczego i kreatywnego działania umilone słodkim poczęstunkiem, ciepłą kawą i owocową herbatą.

Kolejny projekt „Wspólny Trud – Wspólne Sukcesy” polegać będzie na zakupie brakującego w jednostce OSP w Bilewie sprzętu sportowo - gaśniczego niezbędnego do ćwiczeń i szkoleń dla chętnych dzieci i młodzieży a także nowo wstępujących członków i członkiń w szeregi OSP w Bilewie. Ćwiczenia i szkolenia odbędą się 23 i 24 listopada br. w sali OSP w Bilewie. Podsumowaniem projektu będą Strażackie Mikołajki zaplanowane na 7 grudnia 2019 r. na godz. 15:00.

Ostatni projekt, który otrzymał dofinansowanie z programu „Łódzkiego na plus” 2019 to Andrzejkowy Turniej Szachowy, który zostanie zorganizowany 6 grudnia 2019 r. w ZSO Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Projekt złożony został przy współudziale Stowarzyszenia „Sędziejowice na plus” i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu łaskiego. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach turniejowych – ustalonych wiekowo.

Pod koniec września br. Stowarzyszenie „Sędziejowice Na Plus” zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Wszystko o dotacjach dla NGO, OSP i KGW”, którego głównym tematem było pozyskiwanie pieniędzy na działalność organizacji pozarządowych, w tym również ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich. Duże zainteresowanie programem Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 w Gminie Sędziejowice pokazało, że warto organizować takie spotkania, a przy okazji kolejnych programów można będzie zorganizować warsztaty z pisania wniosków.