Uścisk dłoni

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Do 30 października można się zapoznać z zapisami Programu i zgłaszać swoje uwagi na formularzu konsultacyjnym. 

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Przyjęcie programu poprzedzają konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i pozafinansowej przez gminę Sędziejowice w zakresie pożytku publicznego na 2024 rok.

Konsultacje trwają od 18 do 30 października 2023 roku. 

Projekt Programu i pełna treść zarządzenia w załączeniu. 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie.513.23.2023-10-13.pdf)Zarządzenie 513/23[ ]873 kB2023-10-18 10:07