Gospodarka energetyczna

Napowietrzna linia energetyczna.

PGE Dystrybucja S.A. rejon Sieradz informuje, że we wtorek 6 kwietnia nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Lichawa. Przerwa potrwa od godz. 8:00 do 15:00.

Planowane wyłączenia rejon energetyczny Sieradz

prądRejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

prądPGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz, informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

11.02.2021 r. godz. 8-15 Poddębice (stacja 3-1265) ul. Mickiewicza,Babiniec, Iwonie Kolonia (stacja 3-0304)

11.02.2021 r. godz. 8-16 Barycz (stacja 3-0761, 3-1494), Ostrów (stacja 3-0870, 3-2121, 3-2138) gmina Łask, Ostrówek (stacja 3-0760) gmina Łask, Tumidaj (stacja 3-0762)

11.02.2021 r. godz. 10-12 Piotrowice (stacja 3-0509, Sędzice(stacja 3-0130)

12.02.2021 r. godz. 8-10 Sieradz (stacja 3-1021) ul. Podwale

12.02.2021 r. godz. 8-15 Brodnia Dolna, Dąbrówka (stacja 3-0940) gm. Buczek, Kuśnie (stacja 3-2076) 51 i od nr 44 do 50 nr parzyste, Sieradz (stacja 3-1411) ul. Krakowskie Przedmieście od nr 98 do nr 120 numery parzyste, ul. Stroma, ul. Prosta, ogródki działkowe "KONWALIA" i "ROZKWIT"

12.02.2021 r. godz. 9-15 Kamostek (stacja 3-1697, 3-1850), Lichawa (stacja 3-0344, 3-1696, Sędziejowice (stacja 3-0764, 3-1847) ul. Dolna

15.02.2021 r. godz. 8-15 Dobruchów (stacja 3-0909) od nr 37 do 52, Łask (stacja 3-0259) ul. Nowobracka 2,3,4,5a,6,7,9, ul. Ogrodowa 1-21, 2-32, ul. Sportowa ,Wronowice 121, 122, Małków (stacja 3-0137), Jeziory 20 i od nr 51 do 55, Sieradz ul. Łabędzia, ul. Sadowa

15.02.2021 r. godz. 9-15 Kustrzyce (stacja 3-0194), Marzenin (stacja 3-0193, 3-1513) ul. Bilewska, ul. Boczna, ul. Cicha, ul. Jasna, ul. Krótka, ul. Łaska, ul. Piaskowa, ul. Plac Różany, ul. Polna, ul. Widna, ul. Zaciszna, ul. Zduńska, ul. Zielona, Wola Marzeńska (stacja 3-1186, 3-1249)

16.02.2021 r. godz. 8-15 Kotliny (stacja 3-0644), Kotlinki, Pełczyska (stacja 3-0615), Korczew 13 c, Tymienice (stacja 3-1367), Jamno

17.02.2021 r. godz. 8-15 Annów (stacja 3-0672), Boczki Nowe (stacja 3-0633), Rożdżały, Wymysłów (stacja 3-1787), Gucin, Aleksandrówek

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

logoNFOSiGWW 2020 roku Miasto Zduńska Wola rozpoczęło prace nad „Strategią rozwoju elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 2035”. Na opracowanie zostały pozyskane środki w wysokości 50 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Zadanie polega na wypracowaniu planu działań, które w konsekwencji doprowadzą do podniesienia jakości życia mieszkańców Zduńskiej Woli. Jest również odpowiedzią na zmieniające się przepisy na poziomie globalnym, krajowym i regionalnym. Strategia będzie opracowywana z wykorzystaniem opinii mieszkańców w konsultacjach społecznych. Ponadto Miasto podejmie działania edukacyjne w celu promowania idei elektromobilności.

Strategia będzie elastycznym dokumentem wyznaczającym sposoby realizacji celów związanych z elektromobilnością, który na przestrzeni lat w drodze konsultacji społecznych będzie dostosowywany do zmieniających się technologii. Będzie odpowiedzią na zdefiniowane problemy miasta: z zanieczyszczeniem powietrza, liczbą samochodów w śródmieściu, emisją spalin, odpowiadającym na potrzeby mieszkańców rozkładem jazdy komunikacji miejskiej, obszarami słabo skomunikowanymi w sieci transportu publicznego.

Tematyka strategii jest nieodłącznie wpisana w ideę smart city. Nowoczesne technologie współpracujące ze sobą na różnym poziomie pozwalają na stworzenie inteligentnego miasta, które wykorzystując zdobycze nauki racjonalizują zużywaną energię, a co za tym idzie, emisję niebezpiecznych związków do atmosfery.

Idea smart city idzie w parze z ideą elektromobilności ku miastu przyjaznemu mieszkańcom.