Gospodarka energetyczna

Węgiel

W związku z projektem ustawy, która ma umożliwić nabycie węgla za pośrednictwem samorządu, Gmina Sędziejowice prowadzi wstępne rozeznanie ilości zapotrzebowania węgla dla mieszkańców.

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla mogą złożyć zapotrzebowania osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, ilość, rodzaj węgla (orzech, groszek czy miał), oraz termin do kiedy miałby nastąpić zakup.

Jak to zrobić?
1. Wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z treścią jak powyżej.
2. Osobiście w biurze podawczym, w godzinach pracy Urzędu Gminy Sędziejowice.
3. Zadzwonić pod nr tel. 43 677-10-02 w godzinach pracy urzędu.


Ustawa zapewniająca proces dostawy węgla za pośrednictwem gminy jest w trakcie procedowania i sytuacja może ulec zmianie. Na bieżąco będziemy informować o zmianach w projekcie.
Zgłoszenia w ramach tego rozeznania przyjmujemy do 25.10.2022 r., do godz. 15:00.

Gmina Sędziejowice planuje dostawy węgla z wykorzystaniem istniejącego na rynku podmiotu gospodarczego specjalizującego się w tym zadaniu.

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup węgla. Po uchwaleniu ustawy będziemy informować o dalszych krokach.

Zakupu węgla będzie mogła dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która jest uprawniona do pobrania dodatku węglowego.

Napowietrzna linia energetyczna.

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

13.10.2022r. godz. 08:00-13:00 Karsznice wieś od strony Ostrówka, ul. Kościuszki Tadeusza (stacja 3-2048)

13.10.2022r. godz. 08:00-14:00 Charłupia Wielka od nr 55 do 60, Józefów od nr 19 do 29 (stacja 3-0995)

13.10.2022r. godz. 08:00-15:00 Grabno, Zamość (stacja 3-0079), Ustków (stacja 3-0942), Tur (stacja 3-0879), 

14.10.2022r. godz. 08:00-13:00 Okup Mały (stacja 3-0141, 3-1789, 3-1928)

14.10.2022r. godz. 08:00-15:00 Józefów od nr 30 do 40 (stacja 3-0985)

14.10.2022r. godz. 08:00-15:00 Marzenin ul. Jasna, ul. Kręta, ul. Ostatnia, ul. Piaskowa, ul. Widna, ul. Zaciszna, ul. Zduńska (stacja 3-1525),
Leśnica (stacja 3-0886)

14.10.2022r. godz. 08:00-16:00 Bukowina (stacja 3-0145)

17.10.2022r. godz. 08:00-15:00 Kuśnie od nr 1 do 28 i nr 42 (stacja 3-0679), Młodawin Dolny (stacja 3-0918), Sieradz ul. Cypriana Bazylika, ul. Kazimierza Siemianowicza, ul. Marcelego Nenckiego, ul. Starowarcka, ul. Stodolniana (stacja 3-1407), Zduńska Wola ul. Daleka, ul. Dojazd, ul. Główna, ul. Laskowa, ul. Podleśna, ul. Wczasowa, ul. Wiklinowa, ul. Wspólna, ul. Zduńska, ul. Żurawia (stacja 3-1407)

17.10.2022r. godz. 08:00-16:00 Sieradz ul. Adama Asnyka, ul. Bolesława Prusa, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Droga Brzezińska, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Stanisława Wyspiańskiego (stacja 3-1793)

18.10.2022r. godz. 08:00-14:00 Dąbrówka (stacja 3-0204) gm. Wróblew, Dionizów (stacja 3-1668), Warta ul. Górna (stacja 3-1014)

18.10.2022r. godz. 08:00-16:00 Bukowina (stacja 3-0146)

19.10.2022r. godz. 08:00-15:00 Sempółki, Boczki, (stacja 3-0710), Mauryców, Marianów (stacja 3-0921) gmina Wodzierady, Przyrownica (stacja 3-1546), Ruda Jeżewska (stacja 3-0664)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.
Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

Napowietrzna linia energetyczna.

PGE Dystrybucja S.A. - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

 

06.10.2022r. godz. 08:00-16:00 Zduńska Wola (stacja nr: 3-1016) ul. Plac Wolności nr od nr 15 do nr 19.

06.10.2022r. godz. 08:00-15:00 Borki Lipkowskie gm. Poddębice (stacja nr: 3-0102), Dąbrówka Kolonia gm. Poddębice (stacja nr: 3-0190); Dziechtarzew (stacja nr: 3-1487), Dziektarzew gm. Lutomiersk; Poradzew gm. Goszczanów (stacja nr: 3-0630); Niemysłów gm. Poddębice (stacja nr: 3-0522).

07.10.2022r. godz. 08:00-16:00 Zduńska Wola (stacja nr: 3-1359) ul. Plac Wolności nr: 21, 24, 25, ul. Juliusza nr: 2,3,4,10.

07.10.2022r. godz. 08:00-15:00 Kaszew gm. Goszczanów (stacja nr: 3-0392); Lipicze gm. Goszczanów (stacja nr: 3-0443); Lipicze Kolonia (stacja nr: 3-0442); Karolina gm. Goszczanów (stacja nr: 3-0388); Gorczyn gm. Łask (stacja nr: 3-1384).

10.10.2022r. godz. 08:00-15:00 Sulmów gm. Goszczanów (stacja nr: 3-0775); Borki Prusinowskie gm. Szadek (stacja nr: 3-0645); Stoczki gm. Sieradz (stacja nr: 3-0697).

11.10.2022r. godz. 08:00-15:00 Osiny gm. Sędziejowice; Koziarnia (stacja nr: 3-0408),  Truskawiec gm. Wartkowice (stacja nr: 3-1595).

12.10.2022r. godz. 08:00-15:00 Bałucz gm. Łask (stacja nr: 3-1645), Bilew Kolonia gm. Łask (stacja nr: 3-1243); Borszewice gm. Łask (stacja nr: 3-1253), Borszewice Kolejowe, Grabina, Gajewniki Kolonia.

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.


Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

Herb Gminy Sędziejowice.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności, których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r. poz. 1976).


Wniosek oraz instrukcja dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Uprawnione podmioty wrażliwe zlokalizowane na terenie gminy Sędziejowice mogą składać wnioski do 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w godz. 7:30-15:30 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:  /UGSedziejowice/skrytka

Informacje udzielane są w UG pok. 11 lub telefonicznie:

Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tel. 43 8400015 lub 43 8400003 (sekretarz gminy)

Żarówka

Firma Elektra S. A. wypowiedziała umowę na sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice. To już trzeci kontrakt w tym roku. Poprzednie również zostały rozwiązane przez sprzedawców. Trwają negocjacje w sprawie nowej umowy a tymczasowo Gmina będzie zmuszona kupować energię z rezerwy PGE Obrót S. A. za cenę dziesięciokrotnie wyższą niż stawki z 1 stycznia tego roku.

Do urzędu gminy wpłynęło wypowiedzenie umowy na sprzedaż prądu ze skutkiem na 30 września. To niestety nie pierwszy raz. Powodem jest stały, niezwykle wysoki wzrost kosztów energii, przez co sprzedawcy nie mogą zagwarantować cen zawartych w umowach. Jeszcze w grudniu 2021 r. Kogeneracja Zachód S. A. wypowiedziała Gminie umowę sprzedaży za cenę 0,27 zł/kWh. Od lutego na mocy aneksu stawka wzrosła do 0,91 zł/kWh. W maju jednak sprzedawca i te ustalenia wypowiedział.


Od lipca Gmina kupuje prąd od Elektra S. A. za 0,97 zł/kWh. Stawki za sierpień i wrzesień będą korygowane o zawarte w umowie współczynniki i raczej ulegną zwiększeniu, niż spadną. Faktury jeszcze nie wpłynęły do urzędu gminy.

Trwają negocjacje zmierzające do podpisania nowej umowy, ale od 1 października Gmina będzie zmuszona kupować energię z tzw. rezerwy PGE. Tutaj stawki, w zależności od taryfy, wynoszą od 2,47 zł do 3,10 zł za kWh. Tyle gmina będzie musiała płacić do czasu wejścia w życie nowej umowy. Do tego czasu konieczne będą kolejne bardzo drastyczne ograniczenia zużycia prądu wszędzie tam, gdzie można go zaoszczędzić.


Urząd Gminy sukcesywnie wdraża działania służące zmniejszeniu zużycia energii. Sodowe oprawy oświetlenia ulicznego stopniowo są wymieniane na oszczędne LED-y. Nowy budynek przedszkola został wybudowany w technologii pasywnej, co zapewni niskie zużycie energii na lata. Obecnie trwa dogłębna analiza zużycia prądu w gminie. Konieczne będzie wprowadzenie racjonalizacji użycia, m.in. oświetlenia ulicznego oraz kwerenda gospodarki energetycznej samego urzędu i podległych jednostek. Należy się przygotować na sytuację w której ceny prądu w najbliższych miesiącach i latach nie będą spadały.

rect6568a