Napowietrzna linia energetyczna

Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

01.06.2023r. godz. 08:00-15:00 Łubna-Jakusy (stacja 3-1746)

01.06.2023r. godz. 08:00-16:00 Siedlce (stacja 3-0090)

02.06.2023r. godz. 08:00-15:00 Wrząsawa (stacja 3-1077)

02.06.2023r. godz. 09:00-14:00 Okup Mały (stacja 3-1789) ul. Akacjowa, ul. Kwiatowa, ul. Łaska, ul. Osiedlowa

05.06.2023r. godz. 08:00-16:00 Otok, Głogowiec (stacja 3-1182)

06 i 07.06.2023r. godz. 08:00-15:00 Herby (stacja 3-1086), Sieradz ul. Bagienna, ul. Wojciecha Paszkiewicza

07.06.2023r. godz. 08:00-15:00 Słowak, Stanisławów Stary (stacja 3-0736)


Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl. Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.