Herb Gminy Sędziejowice.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności, których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r. poz. 1976).


Wniosek oraz instrukcja dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Uprawnione podmioty wrażliwe zlokalizowane na terenie gminy Sędziejowice mogą składać wnioski do 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w godz. 7:30-15:30 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:  /UGSedziejowice/skrytka

Informacje udzielane są w UG pok. 11 lub telefonicznie:

Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tel. 43 8400015 lub 43 8400003 (sekretarz gminy)